:

Kan företaget se hur jag surfar på mobilen?

Innehållsförteckning:

  1. Kan företaget se hur jag surfar på mobilen?
  2. Får arbetsgivaren kolla min telefon?
  3. Får arbetsgivaren läsa dina sms?
  4. Får man övervaka sin personal?
  5. Får chefen övervaka?
  6. Kan chefen läsa mina sms?

Kan företaget se hur jag surfar på mobilen?

Det är bara mobiloperatören som kan se vart du surfar eller om du nyttjar företagets wifi så kan IT se din trafik i brandväggen.

Får arbetsgivaren kolla min telefon?

får arbetsgivaren kolla i din telefon För att en arbetsgivare ska få kolla igenom privata mail och sms i din jobbtelefon eller i jobbdatorn måste det föreligga en allvarlig misstanke om att den anställde gör något illegalt eller illojalt mot företaget i fråga, förklarar Kollega.

Får arbetsgivaren läsa dina sms?

Enligt lagen måste arbetsgivaren normalt göra skillnad på det som är privat och det som är arbetsrelaterat. Det innebär att man exempelvis inte får ta del av det som står i privat e-post eller i privata chattar och sms.

Får man övervaka sin personal?

Datainspektionen anger att det inte är tillåtet för arbetsgivare att kamerabevaka sina anställda enbart för att regelmässigt övervaka deras arbete. Tillåten bevakning skulle exempelvis kunna utgöra om din arbetsgivare har misstanke om att anställda begår brott på arbetstid.

Får chefen övervaka?

Svar: NEJ Chefen får inte använda kamerabevakning för att se om anställda gör sitt jobb eller inte. För att bevaka personal måste arbetsgivaren ha ett tungt vägande skäl, exempelvis misstanke om att anställda begår brott på arbetstid. Det kan också vara tillåtet i farliga arbetsmiljöer där det finns risk för olyckor.

Kan chefen läsa mina sms?

Finns det inga regler, och du inte har gjort något olagligt, kan du som mest få ett allvarligt samtal av din chef. Arbetsgivarna kan läsa e-post skickad från jobbmejlen. Kan de även läsa sms-meddelanden? – Nej, bara polisen kan få fram den informationen, om du misstänkts för ett allvarligare brott.