:

Får Försäkringskassan begära kontoutdrag?

Innehållsförteckning:

 1. Får Försäkringskassan begära kontoutdrag?
 2. Kan Försäkringskassan se bankkonto?
 3. Kan polisen begära kontoutdrag?
 4. Vad ser Försäkringskassan?
 5. Hur blir man medlem i Försäkringskassan?
 6. Hur räknar Försäkringskassan ut bostadstillägg?
 7. Kan Försäkringskassan dra in sjukersättning?
 8. Vem kan begära kontoutdrag?
 9. Vem får begära kontoutdrag?

Får Försäkringskassan begära kontoutdrag?

I begäran anges att banken ska lämna in kontoutdrag med stöd av 110 kap. 31 och 33 §§ socialförsäkringsbalken (SFB). Det anges också att Försäkringskassan behöver uppgifterna eftersom de är nödvändiga för myndighetens bedömning av rätten till ersättning. Det anges däremot inte vilket ersättningsslag utredningen gäller.

Kan Försäkringskassan se bankkonto?

Banker och andra penninginrättningar ska på begäran lämna uppgifter till Försäkringskassan i ärenden om äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg som avser en namngiven person när det gäller förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av Socialförsäkringsbalken (31 § samt 33 § SFB).

Kan polisen begära kontoutdrag?

11 § lag om bank och finansieringsrörelse). Uppgifter som Polisen eller åklagaren har rätt att begära ut kan då vara bl. a. uppgifter om kontoutdrag.

Vad ser Försäkringskassan?

Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress men även en bild, hälsouppgifter eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift.

Hur blir man medlem i Försäkringskassan?

När behöver jag anmäla till Försäkringskassan att jag arbetar i Sverige? Om du ska arbeta i Sverige men inte är folkbokförd här, så ska du anmäla dig till Försäkringskassan. Ska du vara här minst ett år behöver du anmäla din adress till Skatteverket så att du kan bli folkbokförd.

Hur räknar Försäkringskassan ut bostadstillägg?

Bostadstillägget räknas ut från dina boendekostnader, inkomster, tillgångar och skulder....I din inkomst räknas det här med:

 1. 100 procent av aktivitetsersättning eller sjukersättning och inkomst av kapital.
 2. 80 procent av till exempel sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa.
 3. 50 procent av arbetsinkomsten.

Kan Försäkringskassan dra in sjukersättning?

När du haft sjukersättning i minst ett år kan du prova att arbeta och ha din ersättning vilande. Det innebär att du har kvar rätten till sjukersättning om du skulle bli sjuk igen. Under tiden du arbetar får du också ett skattefritt belopp som motsvarar 25 procent av den ersättning som är vilande.

Vem kan begära kontoutdrag?

För att ett kontoutdrag ska kunna begäras ut krävs det således att samtliga dödsbodelägare är överens om åtgärden. Banksekretessen kan dock förhindra att banken lämnar ut uppgifter om transaktioner före dödsdatumet. Ni behöver i sådana fall lämna godtagbara skäl till varför ni behöver den informationen.

Vem får begära kontoutdrag?

Banker hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). En bankkund kan vanligtvis alltid ut personuppgifter om sig själv. ... Det är alltså tillåtet för banken att lämna din styvfar ett kontoutdrag, eller liknande, med uppgifter om betalningsmottagarens kontonummer.