:

Får barn köra drönare?

Innehållsförteckning:

 1. Får barn köra drönare?
 2. Är det förbjudet att använda drönare?
 3. Var får man inte flyga drönare?
 4. Vad får man filma med drönare?
 5. Får man köra drönare över andras tomter?
 6. Vilka drönare kräver körkort?
 7. Hur nära människor får du flyga i sidled inom underkategori a2 om Låghastighetsläget är aktiverat?
 8. Vad är AIP för något drönare?
 9. Får drönare flyga över min tomt?
 10. Vad är AIP drönare?

Får barn köra drönare?

Ungdomar under 15 år som har drönarkort flyger tillsammans med en handledare, som också ska ha drönarkort och vara minst 16 år fyllda. För att registrera sig som operatör krävs dock att man har fyllt 18 år. – Att ta drönarkort och flyga drönare är en aktivitet som man kan göra tillsammans med sina barn och ungdomar.

Är det förbjudet att använda drönare?

Drönare indelas i öppen, specifik eller certifierad kategori. För öppen kategori vid flygning med drönare under 25 kilo behöver du inga tillstånd, bara drönarkort. För flygning i öppen kategori finns några grundregler som alltid gäller: ... Din drönare ska vara CE godkänd och C klassad samt särskilt utmärkt.

Var får man inte flyga drönare?

Det behövs särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken, utom när det flyger över ett hinder. Man får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.

Vad får man filma med drönare?

Det är tillåtet att filma och fotografera med drönare, men inte skyddsobjekt med fotoförbud. Tänk också på att du samlar in personuppgifter, om personer går att identifiera. Det innebär att du inte ska fota eller filma personer på nära håll, som inte vill vara med.

Får man köra drönare över andras tomter?

Får man flyga med drönare över någon annans privata mark? Det finns inget i Transportstyrelsens regler som pekar på att man inte får gör det, så länge övriga krav på säkerhet kan uppfyllas (t. ex. säkerhetsavstånd och inte vara en fara för andra).

Vilka drönare kräver körkort?

FAKTA De största förändringarna i de nya reglerna

 • För drönare upp till 25 kilo krävs drönarkort och registrering av operatör. ...
 • Fjärrpiloter i den öppna kategorin måste genomgå utbildning och prov. ...
 • Alla drönare måste registreras på en operatör med ett så kallat operatörs-ID.

Hur nära människor får du flyga i sidled inom underkategori a2 om Låghastighetsläget är aktiverat?

Det är drönare som får väga max fyra kilo och som aldrig får flygas över vare sig icke- medverkande personer eller folksamlingar. Däremot får man flyga nära människor på ett horisontellt avstånd, antingen på 30 meters eller fem meters avstånd, om det så kallade låghastighetsläget är aktiverat.

Vad är AIP för något drönare?

AIP SUP (tillfälliga restriktionsområden, farliga områden och geografiska UAS-zoner) NOTAM (akuta tillfälliga restriktionsområden och farliga områden).

Får drönare flyga över min tomt?

Får man flyga med drönare över någon annans privata mark? Det finns inget i Transportstyrelsens regler som pekar på att man inte får gör det, så länge övriga krav på säkerhet kan uppfyllas (t. ex. säkerhetsavstånd och inte vara en fara för andra).

Vad är AIP drönare?

AIP (aeronautical information publication) är en faktasamling med information för luftfarten, som du ska ta del av innan du börjar flygningen. De flesta länder har och ger ut en nationell AIP med information om förutsättningarna för att kunna flyga till, från eller över länders luftrum och flygplatser.