:

Hur länge får jag köra med utländskt körkort?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge får jag köra med utländskt körkort?
  2. Hur länge är ett polskt körkort giltigt?
  3. Har den har personen körkort?
  4. Kan man ta körkort utan uppehållstillstånd?
  5. Är svenskt körkort giltigt i Turkiet?
  6. Vilka körkort är giltiga i Sverige?

Hur länge får jag köra med utländskt körkort?

Körkort från EU-/EES-länder Har du körkort från ett EU-/EES-land är körkortet giltigt så länge det är giltigt i landet där det har utfärdats och inte har bytts ut mot ett svenskt körkort. Ditt körkort gäller även om du är folkbokförd i Sverige.

Hur länge är ett polskt körkort giltigt?

Ett körkort som är utfärdad i ett land utanför EES gäller bara i ett år i Sverige från att personen folkbokfördes i Sverige. Såvida din fru folkbokfördes i Sverige för tre månader sedan är hennes körkort giltigt i nio månader till, förutsatt att körkortet uppfyller övriga krav.

Har den har personen körkort?

För att veta om någon har körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen (länk här) och begära ut uppgiften med stöd av offentlighetsprincipen. Du kan kontakta myndigheten antingen genom att ringa eller genom att maila dem. Då får du uppge personens namn och personnummer och fråga om denne har giltigt körkort.

Kan man ta körkort utan uppehållstillstånd?

Jag är asylsökande, kan jag ansöka om svenskt körkort? Det går att ansöka om körkortstillstånd om du kan styrka din identitet med en giltig och godtagbar identitetshandling. Du måste därefter genomgå utbildning, inklusive obligatorisk riskutbildning och därefter göra förarprovet.

Är svenskt körkort giltigt i Turkiet?

Du som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda ditt svenska körkort under dess giltighetstid. ... Regeländringarna innebär att du som är permanent bosatt i ett land utanför EES inte längre kan förnya ditt svenska körkort, istället gäller reglerna om körkort i det land du är permanent bosatt i.

Vilka körkort är giltiga i Sverige?

Ett körkort från ett land inom EES gäller i Sverige om det är giltigt i hemlandet och inte har bytts ut mot ett svenskt körkort. ... För att ett körkort från en stat utanför EES ska vara giltigt i Sverige måste det vara giltigt i det land där det har utfärdats och får inte ha bytts ut mot ett svenskt körkort.