:

Kan en arbetsgivare ändra dina arbetsuppgifter?

Innehållsförteckning:

  1. Kan en arbetsgivare ändra dina arbetsuppgifter?
  2. Får arbetsgivaren ändra titel?
  3. Kan arbetsgivare sänka provision?
  4. När ska anställningsavtal skrivas?
  5. När får en arbetsgivare omplacera?
  6. Vad ingår i mina arbetsuppgifter?
  7. Får man sänka lönen vid omplacering?
  8. Vad händer om man inte klarar av sitt jobb?
  9. Kan en chef sänka lönen?
  10. Har Elgiganten provision?

Kan en arbetsgivare ändra dina arbetsuppgifter?

Å sin sida har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet. Det betyder att du kan omplaceras inom anställningsavtalet, så länge det är objektivt motiverat. Ett objektivt skäl kan exempelvis vara omstrukturering av verksamheten. Arbetsgivaren får alltså inte ändra din anställning godtyckligt.

Får arbetsgivaren ändra titel?

För att avgöra om omplaceringen är tillåten, om den sker med stöd av arbetsgivarens arbetsledningsrätt, handlar det mycket om att jämföra arbetsuppgifter och villkor mellan Din nuvarande tjänst och den ”nya” tjänsten. Att byta titel behöver inte innebära att det är en otillåten omplacering.

Kan arbetsgivare sänka provision?

Eftersom det i grunden finns ett avtalsförhållande i båda dessa exempel så innebär det att arbetsgivaren inte ensidigt kan ändra förutsättningarna för avtalat innehåll - vilket innebär att arbetsgivaren här inte ensidigt kan dra in en bonus eller provision i detta fall.

När ska anställningsavtal skrivas?

Anställningsavtalet behöver inte vara skriftligt, även muntligt avtal gäller. Men du måste skriftligt informera om villkor av väsentlig betydelse för anställningen. Det ska du göra senast en månad efter att den anställda har börjat arbeta. Informationsplikten gäller inte för anställningar som är kortare än tre veckor.

När får en arbetsgivare omplacera?

En förutsättning för omplacering är att det finns en ledig befattning som den anställde har tillräckliga kvalifikationer för. Med tillräckliga kvalifikationer menas att den anställde ska kunna klara av arbetsuppgifterna, eventuellt efter en kortare vidareutbildning.

Vad ingår i mina arbetsuppgifter?

Att leda och fördela arbetet betyder att arbetsgivaren bland annat kan bestämma; verksamhetens former, hur arbetet ska organiseras och utföras, vilka och hur många anställda som ska utföra arbetet, dina arbetstider, föreskrifter och policyer som ska gälla på arbetsplatsen, förflyttning eller omplacering av dig som chef ...

Får man sänka lönen vid omplacering?

Kan arbetsgivaren sänka min lön? – Nej, om det är en omplacering inom ramen för arbetsskyldigheten kan arbetsgivaren inte sänka lönen.

Vad händer om man inte klarar av sitt jobb?

När arbetsgivaren upptäcker en bristande arbetsprestation är det viktigt att upplysa den anställde om detta och försöka hitta en lösning. I första hand genom samtal, kompetensutveckling eller annat stöd. Hur omfattande åtgärder som är skäliga att kräva varierar från fall till fall.

Kan en chef sänka lönen?

Lönen i euro är ett väsentligt villkor för anställningen, och din arbetsgivare kan inte sänka din fasta lön. Om du däremot omfattas av ett lönesättningssystem av något slag t. ex. via kollektivavtalet, kan den prestationsbaserade personliga delen av din lön variera.

Har Elgiganten provision?

Provision inom handeln H&M, Elgiganten, Ikea, Clas Ohlsson och Kappahl är exempel på företag där man har provisionssystem eller bonus ovanpå kollektivavtalet. I takt med ökad konkurrens från e-handeln upplever dock Handels att dessa provisionsmodeller är under hot. Flera har gjorts om och försämrats på senare år.