:

Får man bygga ut ett attefallshus?

Innehållsförteckning:

 1. Får man bygga ut ett attefallshus?
 2. Får man bygga både attefallshus och Attefallstillbyggnad?
 3. Hur stort får ett attefallshus vara utan bygglov?
 4. Hur mycket får man bygga ut sitt hus utan bygglov?
 5. Får Brf bygga Attefallshus?
 6. Hur mycket får man bygga till utan bygglov?
 7. Hur mycket kan man bygga utan bygglov?

Får man bygga ut ett attefallshus?

Har du funderat på att bygga ett attefallshus men inte kommit igång än? ... Har du redan en friggebod eller ett attefallshus kan du med de nya reglerna bygga till det upp till 30 kvadratmeter utan bygglov. Som tidigare gäller att du med attefallsreglerna kan bygga till din villa med 15 kvadratmeter.

Får man bygga både attefallshus och Attefallstillbyggnad?

Attefallsreglerna ger dig rätt att bygga ett hus OCH en utbyggnad. Men det finns ett visst beroende mellan dessa två åtgärder. Du får bygga både ett attefallshus på upp till 30 kvm, och en attefallsutbyggnad på upp till 15 kvm. Men de får vara totalt 40 kvm tillsammans.

Hur stort får ett attefallshus vara utan bygglov?

Befintliga komplementbyggnader och komplementbostadshus som understiger 30 kvadratmeter får du bygga till så att den totala byggnadsarean blir maximalt 30 kvadratmeter. Den totala byggnadsarean för samtliga attefallshus på tomten får inte överstiga 30 kvadratmeter.

Hur mycket får man bygga ut sitt hus utan bygglov?

Generellt gäller att tillbyggnader av hus kräver bygglov. Men om tillbyggnaden är 15 kvm eller mindre krävs endast en bygganmälan. Detta enligt de nya reglerna för så kallade attefallshus.

Får Brf bygga Attefallshus?

Av Boverkets hemsida framgår att den som har ett enbostadshus eller tvåbostadshus även får uppföra Attefallshus om maximalt 25 kvadratmeter på sin tomt, förutsatt att de byggs 4,5 meter in från tomtgränsen. ... För att uppföra Attefallshus krävs inget bygglov, förutsatt att kraven ovan är uppfyllda.

Hur mycket får man bygga till utan bygglov?

För tillbyggnader över 15 m² inom detaljplanerat område behöver du bygglov. Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse får du göra en tillbyggnad på max 50 % av den befintliga byggnadsarean, en gång, utan bygglov eller anmälan.

Hur mycket kan man bygga utan bygglov?

Vad får man bygga utan att ansöka om bygglov?

 • Friggebod.
 • En friggebod är en komplementbyggnad som inte kräver bygglov. ...
 • Attefallshus.
 • Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra Attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter från och med den .