:

Får arbetsgivare berätta om sjukskrivning vid referens?

Innehållsförteckning:

  1. Får arbetsgivare berätta om sjukskrivning vid referens?
  2. Har arbetsgivaren tystnadsplikt i rehabiliteringsärenden?
  3. Har en arbetsgivare tystnadsplikt?
  4. Får arbetsgivare ge dåliga referenser?
  5. Får chef fråga om läkarbesök?
  6. Har en arbetsledare tystnadsplikt?
  7. Har företagshälsovården tystnadsplikt?
  8. Vad är rehabiliteringsprocess?
  9. Har dåliga referenser?
  10. Varför vill arbetsgivaren ha referenser?

Får arbetsgivare berätta om sjukskrivning vid referens?

Min fråga:Är det okej för en potentiell arbetsgivare att fråga min referens hur ofta jag är sjuk? ... Det är okej att en arbetsgivare ställer en fråga utav sådan karaktär. Vid det fall ett beslut fattas och du inte får jobbet, på grund av svaret på din fråga, kan också anses som diskriminering enligt Diskrimineringslagen.

Har arbetsgivaren tystnadsplikt i rehabiliteringsärenden?

I rehabiliteringsärenden gäller tystnadsplikt. Arbetsgivaren kan dock med medarbetarens samtycke ta kontakt med vårdgivare. Arbetsgivaren har inte automatiskt rätt att få ta del av sjukskrivningsorsak, vilken diagnos eller sjukdom den anställde har. ...

Har en arbetsgivare tystnadsplikt?

Vad gäller en arbetstagares hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt har arbetsgivaren även en tystnadsplikt enligt 18 § sjuklönelagen. ... Oavsett om din chef omfattas av en lagreglerad tystnadsplikt eller ej ska denne iaktta god sed på arbetsmarknaden.

Får arbetsgivare ge dåliga referenser?

Först och främst kan vi konstatera att en arbetsgivare givetvis är fri att ge referenser till din nya arbetsgivare. ... Dessa referenser kan såklart både vara bra och dåliga. Det kan kännas hårt och orättvist, men det ska mycket till för att din förra arbetsgivares agerande ska räknas som förtal.

Får chef fråga om läkarbesök?

Uppgifterna kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Det är som utgångspunkt förbjudet för arbetsgivaren att behandla känsliga personuppgifter. ... Behandling av känsliga personuppgifter får även ske om den är nödvändig för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt arbetsrätten.

Har en arbetsledare tystnadsplikt?

En arbetsgivare har tystnadsplikt när det gäller uppgifter om anställda. Framför allt gäller det rehabilitering eller hjälp vid missbruk. Din chef får alltså inte gå runt och prata vitt och brett om sin personal för andra.

Har företagshälsovården tystnadsplikt?

Kan företagshälsovården berätta om mina personliga angelägenheter för min chef? Vi har lika stark sekretess/tystnadsplikt som övriga sjukvården. För att berätta något för chefen krävs det att du lämnat ditt medgivande till det.

Vad är rehabiliteringsprocess?

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art för att få tillbaka funktionsförmåga och för ett gott liv. Arbetslivsinriktad rehabilitering är åtgärder som görs för att underlätta återgång till arbetslivet efter sjukfrånvaro.

Har dåliga referenser?

Vad ska du göra om du har dåliga referenser? Undvik att ha referenser som inte är bra. Om du haft en chef som du har en dålig relation med ska du kanske undvika att använda. Du kan självklart ange olika referenser till olika jobb som du söker!

Varför vill arbetsgivaren ha referenser?

Arbetsgivare vill ofta ringa en referensperson för att höra vad de har för bild av dig. Här är några saker som är bra att tänka på när det gäller referenser.