:

Måste man göra lumpen 2021?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man göra lumpen 2021?
 2. Vilka blir kallade till mönstring 2021?
 3. Får vem som helst göra lumpen?
 4. Vilka kommer få göra lumpen?
 5. Måste man göra lumpen som tjej?
 6. Kan man göra om mönstring?
 7. Vilka blir kallade till mönstring?
 8. Hur många blir kallade till mönstring?
 9. Får man göra lumpen om man har dyslexi?
 10. Vem ska mönstra?

Måste man göra lumpen 2021?

Enligt Plikt- och prövningsverkets regleringsbrev ska 5 000 totalförsvarspliktiga skrivas in till grundutbildning med värnplikt 2021/2022. När vi nu summerar grundutbildningsomgången kan det konstateras att 5 826 personer skrivits in för att möta Försvarsmaktens utbildningsbehov.

Vilka blir kallade till mönstring 2021?

I januari 2020 skickades mönstringsunderlaget till nära 100 000 totalförsvarspliktiga ungdomar födda 2002. Utifrån hur ungdomarna svarade selekterade Plikt- och prövningsverket 15 000 ungdomar som fick besked om att de kommer att kallas till mönstring för grundutbildning med värnplikt 2021/2022.

Får vem som helst göra lumpen?

Grundkrav

 • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
 • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället, dock som äldst 47 år.
 • Från det du fyllt 45 år görs en särskild bedömning vid ansökningstillfället.

Vilka kommer få göra lumpen?

Grundutbildningen är öppen att söka för alla som är svenska medborgare och som har fyllt 18 år. Läs mer om vilka behörighetskrav som finns när du ska söka in till grundutbildningen på sidan om Behörighetskrav. Observera att vissa befattningar kan ha mer specifika krav på exempelvis styrka, kondition, längd eller annat.

Måste man göra lumpen som tjej?

Innan år 2017 var det bara killar som var tvungna att gå utbildningen. Tjejer kunde också gå utbildningen, men det var frivilligt. Men sedan 2017 gäller värnplikten för både killar och tjejer. Alla 18-åringar måste svara på frågor på en hemsida.

Kan man göra om mönstring?

Även om du inte blivit kallad till mönstringkan du göra en egen ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt.

Vilka blir kallade till mönstring?

Alla 18-åringar är skyldiga att lämna uppgifter till mönstringsunderlaget. Det är ett webbformulär som består av ett 60-tal frågor som besvaras på webben. Vi samlar in uppgifterna och använder dem för att bedöma om ungdomarna ska kallas till mönstring.

Hur många blir kallade till mönstring?

Utbildningen är mellan sex och femton månader lång och genomförs på något av Försvarsmaktens förband runtom i Sverige. Av de 16 000 som kallas att mönstra är det cirka 5 500 som kommer att genomföra grundutbildning med värnplikt. Första utbildningsstart för ungdomarna födda 2003 är sommaren 2022.

Får man göra lumpen om man har dyslexi?

Dyslexi är i sig inget hinder för att ansöka och bli antagen till en militär grundutbildning, däremot får den som har dyslexi ingen extra hjälp med antagningstesterna.

Vem ska mönstra?

Om mönstringsunderlaget Alla 18-åringar är skyldiga att lämna uppgifter till mönstringsunderlaget. Det är ett webbformulär som består av ett 60-tal frågor som besvaras på webben. Vi samlar in uppgifterna och använder dem för att bedöma om ungdomarna ska kallas till mönstring.