:

Har arbetsgivaren rätt att sänka arbetstiden?

Innehållsförteckning:

  1. Har arbetsgivaren rätt att sänka arbetstiden?
  2. Kan arbetsgivaren ändra dina arbetstider?
  3. Vem bestämmer arbetstiden?
  4. Hur kort får ett arbetspass vara?
  5. Får min arbetsgivare minska min sysselsättningsgrad?
  6. Kan min arbetsgivare sänka mina timmar?
  7. Kan arbetsgivare ändra schema?
  8. Hur sent får arbetsgivaren ändra schemat transport?
  9. Vem bestämmer kollektivavtal?
  10. Vem bestämmer schemat?

Har arbetsgivaren rätt att sänka arbetstiden?

Arbetsgivaren kan ensidigt skära ner på de anställdas arbetstid, utan att det jämställs med uppsägning av anställningsavtalen. ... Arbetsgivaren kan skära i de anställdas arbetstid utan att det jämställs med uppsägning. Så tolkar många en ny dom från Arbetsdomstolen (AD 69/16).

Kan arbetsgivaren ändra dina arbetstider?

Arbetsgivares rätt att ändra scheman Att göra ändringar i scheman och dylikt ingår i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. En arbetsgivare ska dock enligt arbetstidslagen ge besked om ändringar minst 2 veckor i förväg (se 12 § arbetstidslagen).

Vem bestämmer arbetstiden?

Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka arbetstider som gäller. På vissa arbetsplatser registrerar du din arbetstid.

Hur kort får ett arbetspass vara?

På lokal nivå har Kommunal tecknat flera kollektivavtal om förkortad arbetstid. Det kortaste avtalade heltidsmåttet är 34 timmar per vecka och gäller för ständigt nattarbete i Kommunals djursjukvårdsavtal med Gröna arbetsgivare (tidigare SLA).

Får min arbetsgivare minska min sysselsättningsgrad?

Din arbetsgivare kan inte hursomhelst sänka din sysselsättningsgrad från 70 % till 50 % utan ditt samtycke. ... Om de gör det så räknas det som en uppsägning av anställningsavtalet och då krävs det saklig grund, 7 § LAS.

Kan min arbetsgivare sänka mina timmar?

Svar:Du har rätt att få arbeta de timmar som framgår av ditt anställningsavtal. Arbetsgivaren ska schemalägga dig så att du arbetar i genomsnitt 30 timmar i veckan under din schemaberäkningsperiod. Är det så att du inte får arbeta dina 30 timmar per vecka ska du meddela arbetsgivaren omgående.

Kan arbetsgivare ändra schema?

Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal kan schemaändringar göras tidigast en månad innan ändringen börjar gälla. Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren göra ändringar i schemat tidigast två veckor innan ändringen börjar gälla.

Hur sent får arbetsgivaren ändra schemat transport?

Något som dock är värt att notera är att du som arbetstagare som utgångspunkt har rätt till besked om ändringar i arbetstidens förläggning minst två veckor i förväg, såvida inte verksamhetens karaktär omöjliggör detta eller händelser som inte kunde förutses föreligger.

Vem bestämmer kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett avtal på en arbetsplats som har förhandlats fram av arbetsgivaren och ett fackförbund eller en annan arbetsgivarorganisation. Kollektivavtalet är en sorts säkerhet för både de anställda och arbetsgivaren där de mest grundläggande villkoren på arbetsplatsen regleras.

Vem bestämmer schemat?

Vem bestämmer om schema? Ledning och fördelning av arbete är arbetsgivarens prerogativ, vilket innebär att arbetsgivaren bestämmer om inte lag eller avtal, oftast kollektivavtal, säger annat. ... regleras i ditt kollektivavtal. Schema ska vara färdigt senast två veckor i förväg (12 § Arbetstidslagen).