:

Får arbetsgivare fråga om familj?

Innehållsförteckning:

  1. Får arbetsgivare fråga om familj?
  2. Får arbetsgivare fråga om sjukdom vid anställningsintervju?
  3. Vad får en arbetsgivare inte fråga?
  4. Får arbetsgivare fråga om ålder?
  5. Får en chef fråga om man är gravid?
  6. Har arbetsgivare rätt att fråga om sjukdom?
  7. Får man fråga om barn på arbetsintervju?
  8. Vad får en arbetsgivare inte göra?

Får arbetsgivare fråga om familj?

Många drar sig för att anställa kvinnor i den ålder där man vanligtvis skaffar barn. ... Det är tillåtet för arbetsgivare att vid anställningsintervjuer ställa frågor till de sökande om familjeförhållanden, barn och planerade graviditeter. Däremot är det inte tillåtet att behandla män och kvinnor olika under intervjun.

Får arbetsgivare fråga om sjukdom vid anställningsintervju?

Det händer att arbetssökande får frågor rörande sin hälsa som exempelvis: Har du någon sjukdom? Om det rör sig om en kronisk sjukdom kan det klassas som en funktionsnedsättning och då kan det också drivas som ett fall av diskriminering.

Vad får en arbetsgivare inte fråga?

Frågor som är av privat karaktär är inte bara oetiska utan ibland också olagliga. Särskilt om de hänger ihop med lagstadgade diskrimineringsgrunder såsom ålder, kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder.

Får arbetsgivare fråga om ålder?

Diskrimineringslagen säger att ingen arbetstagare eller arbetssökande ska missgynnas eller behandlas sämre av arbetsgivare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Får en chef fråga om man är gravid?

Som arbetstagare har du ingen skyldighet att informera din arbetsgivare om att du är gravid förrän du själv vill det. Enligt föräldraledighetslagen ska du däremot anmäla till arbetsgivaren att du vill vara föräldraledig två månader före ledighetens början.

Har arbetsgivare rätt att fråga om sjukdom?

Notera dock att en arbetsgivare har rätt att fråga varför du är sjuk/sjukskriven, men du behöver inte svara på frågan. Din arbetsgivare har inte rätt att vägra dig sjuklön, om du skulle vägra att ange varför du är sjuk/sjukskriven.

Får man fråga om barn på arbetsintervju?

Det är inte olagligt att ställa frågor om sådant som graviditet, sexuell läggning och religiös tillhörighet under en anställningsintervju. – Men om kandidaten nekas anställning är det upp till arbetsgivaren att bevisa att svaret på frågan inte var anledningen.

Vad får en arbetsgivare inte göra?

Sammanfattningsvis får arbetsgivaren inte göra följande: ⅠArbetsgivaren får inte avtala bort dina grundlagsenliga fri- och rättigheter. ⅠArbetsgivaren får inte utfärda några generella förbud mot att du utnyttjar dina fri- och rättigheter. ⅠArbetsgivaren får inte försöka förmå dig att inte använda dina rättigheter.