:

Kan arbetsgivaren säga nej till föräldraledighet?

Innehållsförteckning:

  1. Kan arbetsgivaren säga nej till föräldraledighet?
  2. Kan de neka föräldraledighet?
  3. Kan arbetsgivare neka deltid föräldraledighet?
  4. Kan arbetsgivare neka arbetstidsförkortning?
  5. Kan arbetsgivaren neka 10 pappadagar?
  6. Vad gäller för föräldraledighet?
  7. Kan man få föräldrapenning om man är arbetslös?
  8. Kan arbetsgivare neka 10 dagar?
  9. Hur länge har jag rätt att arbeta deltid?
  10. Vem har rätt till ATF?

Kan arbetsgivaren säga nej till föräldraledighet?

Det är den enskilde medarbetaren som avgör när och hur föräldraledigheten ska tas ut, oavsett vilken typ man väljer. – Huvudregel är att ledigheten ska anpassas utifrån dina önskemål och behov. Arbetsgivaren kan alltså inte bestämma när och hur du ska vara ledig. Du har också rätt att ta ut hel eller del av dag.

Kan de neka föräldraledighet?

När kan en arbetsgivare neka föräldraledighet? ... Om anmälan skett med för kort varsel, önskemålet rör en felaktig period, om inget samråd skett eller om det kan medföra påtaglig störning i verksamheten kan arbetsgivaren ändå ha rätt att neka föräldraledighet, även om arbetstagarens rätt till ledighet väger väldigt tungt.

Kan arbetsgivare neka deltid föräldraledighet?

Din arbetsgivare kan neka dig föräldraledigheten, men bara om det orsakar en påtaglig störning i verksamheten. För föräldraledighet gäller föräldraledighetslagen (1995:584), och kollektivavtal. Enligt 6 § har du rätt att vara föräldraledigdeltid, och 14 § föreskriver hur ledigheten ska förläggas.

Kan arbetsgivare neka arbetstidsförkortning?

Ledig på deltid utan föräldrapenning En medarbetare som inte tar ut föräldrapenning har rätt att förkorta sin normala arbetstid med upp till en fjärdedel för att ta hand om sitt barn. ... Du som arbetsgivare kan utöver detta ha kollektivavtal som ger medarbetarna rätt till arbetstidsförkortning fram till barnets 12-årsdag.

Kan arbetsgivaren neka 10 pappadagar?

En medarbetare som har blivit förälder, men inte varit gravid, har rätt att vara ledig i samband med att barn föds eller adopteras. Det är Försäkringskassan som betalar ersättning för 10-dagar till medarbetaren. Du som arbetsgivare betalar ingenting.

Vad gäller för föräldraledighet?

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå). Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna.

Kan man få föräldrapenning om man är arbetslös?

Om du är arbetssökande Om du arbetade 6 månader eller mer innan du blev arbetslös så räcker det om du anmälde dig till Arbetsförmedlingen inom tre månader efter att du blev arbetslös. Om du inte kan få föräldrapenning utifrån din inkomst får du föräldrapenning med 250 kronor per dag för dagarna på sjukpenningnivå.

Kan arbetsgivare neka 10 dagar?

En medarbetare som har blivit förälder, men inte varit gravid, har rätt att vara ledig i samband med att barn föds eller adopteras. Det är Försäkringskassan som betalar ersättning för 10-dagar till medarbetaren. Du som arbetsgivare betalar ingenting.

Hur länge har jag rätt att arbeta deltid?

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent av normal hel arbetstid utan att du samtidigt tar ut föräldrapenning tills barnet fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår (delledighet utan föräldrapenning).

Vem har rätt till ATF?

Arbetstidsförkortning är ett komplement till din lagstiftade rätt till semester. Arbetstidsförkortningen är istället kopplad till ditt kollektivavtal, och ger dig ett antal timmar extra fritid per år. Timmarna gäller för dig som heltidsanställd (för andra så gäller tiderna i proportion till den tid du arbetat in).