:

Vad kostar färdtjänst i Skåne?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar färdtjänst i Skåne?
  2. Har man rätt till färdtjänst?
  3. Hur fungerar färdtjänst i Malmö?
  4. Vad kostar det att åka med färdtjänst?
  5. Vad kostar det att åka buss i Malmö?
  6. Hur får man färdtjänst Skåne?
  7. När har man rätt till Sjukresa?
  8. Vad ingår i färdtjänst?
  9. Vad kostar det att åka färdtjänst i Göteborg?

Vad kostar färdtjänst i Skåne?

Du betalar en fast månadsavgift och reser obegränsat antal resor inom Malmö stad. Det kostar 550 kronor per månad för dig som är över 20 år. Det kostar 275 kronor per månad för dig som är mellan 7 och 20 år. Det kostar 160 kronor per månad för barn under 7 år.

Har man rätt till färdtjänst?

Vad krävs för att få tillstånd för färdtjänst? Färdtjänstlagen anger att du ska ha en funktionsnedsättning som inte endast är av tillfällig art och som medför att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer.

Hur fungerar färdtjänst i Malmö?

Du får resa obegränsat antal resor inom Malmö och Skåne. Alla färdtjänstresor måste påbörjas eller avslutas i Malmö. Du har rätt att resa med Skånetrafikens bussar och tåg samt med närtrafiken inom Skåne utan kostnad. Du har rätt att ta med en ledsagare på bussar och tåg inom Skåne utan kostnad.

Vad kostar det att åka med färdtjänst?

Vad kostar färdtjänst och sjukresor? Vid varje resa med färdtjänst betalar du en egenavgift direkt till chauffören. Kostnaden beror på hur lång resa du gör och motsvarar 1,5 gånger biljettpriset för den vanliga kollektivtrafiken.

Vad kostar det att åka buss i Malmö?

Du betalar alltid för en enkelbiljett för vuxen. Biljetten kostar 27 kronor och du reser fritt i en timme. Du får ingen pappersbiljett utan resan är kopplad till ditt betalkort. Du kan bara köpa en biljett per betalkort.

Hur får man färdtjänst Skåne?

Ansök hos Skånetrafiken eller din kommun Du ansöker om färdtjänst hos Skånetrafiken eller din kommun. Många kommuner har avtal med Skånetrafiken, men inte alla. Bor du i en kommun i Skåne som inte har avtal med Skånetrafiken vänder du dig till din kommun med din ansökan.

När har man rätt till Sjukresa?

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning. Du kan resa med privat bil, buss och tåg och ansöka om ersättning. ...

Vad ingår i färdtjänst?

Du som har färdtjänst reser med olika trafikslag så som taxi eller rullstolstaxi. Du får även utan extra kostnad resa obegränsat med SL-trafiken, Waxholmsbolaget och Närtrafiken.

Vad kostar det att åka färdtjänst i Göteborg?

Du som vuxen färdtjänstresenär betalar 51 kr för en enkelresa inom Göteborg. Om resan går över en kommungräns till en kommun som gränsar till Göteborg kostar den 102 kr. Om du har ett månadskort för Göteborg (805 kr) betalar du 51 kr för resa över kommungräns.