:

Får arbetsgivaren fråga om man har barn?

Innehållsförteckning:

  1. Får arbetsgivaren fråga om man har barn?
  2. Får arbetsgivare fråga om sexuell läggning?
  3. På vilket sätt kan äldre personer diskrimineras?
  4. Vad får arbetsgivaren fråga om?
  5. Får arbetsgivare begära utdrag från Försäkringskassan?
  6. Vilka frågor är okej och inte okej att ställa för en arbetsgivare?
  7. Får arbetsgivare fråga om sjukskrivning?
  8. Vilken lagstiftning har Sverige när det gäller sexuell läggning?
  9. Hur definieras diskriminering i diskrimineringslagen?
  10. Får man Åldersdiskriminera?

Får arbetsgivaren fråga om man har barn?

Det är tillåtet för arbetsgivare att vid anställningsintervjuer ställa frågor till de sökande om familjeförhållanden, barn och planerade graviditeter. Däremot är det inte tillåtet att behandla män och kvinnor olika under intervjun.

Får arbetsgivare fråga om sexuell läggning?

Det finns inget frågeförbud och en arbetsgivare har rätt att ställa vilka frågor de vill. ... Som arbetsgivare bör du alltid ställa dig frågan varför du till exempel vill veta din medarbetares trosuppfattning eller sexuella läggning.

På vilket sätt kan äldre personer diskrimineras?

Studien lyfter även fram att både äldre och yngre upplever diskriminering i samband med rekrytering. Rapporten pekar också på att äldre kan diskrimineras genom att de inte erbjuds kompetensutveckling eller andra resurser som främjar fortsatt karriär och utveckling i arbetslivet.

Vad får arbetsgivaren fråga om?

Det finns inga förbjudna ämnen. En arbetsgivare får fråga om du tänker skaffa familj, om du har någon funktionsnedsättning, om du är homosexuell eller gravid. Kruxet är att svaren inte får avgöra om du får jobbet, då kan det vara diskriminering.

Får arbetsgivare begära utdrag från Försäkringskassan?

I vissa kollektivavtal kan det finnas krav på att arbetstagaren visar ett utdrag från försäkringskassan över antal dagar med föräldrapenning, bland annat för att arbetsgivaren ska kunna kontrollera rätten till föräldralön. Det är dock inte samma sak som att arbetsgivaren begär utdrag för dina VAB-dagar.

Vilka frågor är okej och inte okej att ställa för en arbetsgivare?

Rätt frågor genom sunt förnuft Som tumregel kan ni använda sunt förnuft och helt sonika utelämna områden som saknar relevans för tjänsten. På så sätt kan ni undvika frågorna en arbetsgivare inte får ställa under intervjun.

Får arbetsgivare fråga om sjukskrivning?

Din arbetsgivare har inte rätt att vägra sjuklön, om du skulle vägra att ange vilken sjukdom du lider av. ... Så som svar på din fråga, din arbetsgivare har rätt att fråga om orsaken till varför du är sjuk, däremot måste du inte svara på frågan.

Vilken lagstiftning har Sverige när det gäller sexuell läggning?

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med könsidentitet och könsuttryck. Lagen gäller inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor, tjänster och flera andra samhällsområden. Förbudet är i princip lika för samtliga diskrimineringsgrunder, med några få undantag.

Hur definieras diskriminering i diskrimineringslagen?

En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Får man Åldersdiskriminera?

Ålder är en av sju diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen och innebär att en person blir negativt särbehandlad på grund av sin ålder..