:

Får partner vara med på BB Västerås?

Innehållsförteckning:

  1. Får partner vara med på BB Västerås?
  2. Får partner följa med på ultraljud Västerås?
  3. Får anhörig följa med på akuten?
  4. Får man följa med anhöriga på sjukhuset?
  5. Får partner följa med på ultraljud Västmanland?
  6. Får anhörig följa med på ultraljud?
  7. Får partner följa med på ultraljud?
  8. Får man följa med in på akuten Skåne?
  9. Får man följa med in på vårdcentral?
  10. Får man följa med in på sjukhuset Malmö?

Får partner vara med på BB Västerås?

Besöksförbud gäller på alla mottagningar inom Kvinnokliniken, det vill säga att inga anhöriga eller barn får följa med. Det enda undantaget är under själva förlossningen då en anhörig får närvara med den som föder. Den anhörige ska vara en och samma och får inte bytas ut mot annan anhörig.

Får partner följa med på ultraljud Västerås?

Du bokar och om-/avbokar enklast tid för ultraljudsundersökning i vecka 19-20 genom att logga in i våra e-tjänster. En anhörig/person får följa med vid besöket på Specialistmödravården. Barn, yngre än 18 år, får dock inte följa med.

Får anhörig följa med på akuten?

Anhörig, närstående eller vän – regler för medföljande Det är inte tillåtet att följa med patienten till vården, just nu, som anhörig, närstående eller vän, på grund av smittorisken. Det gäller även för gravida och vid ultraljud. Patienten ska alltså komma ensam till sitt besök på sjukhuset.

Får man följa med anhöriga på sjukhuset?

Patienter som besöker öppenvården avråds från att ta med sig närstående. Om det finns särskilda skäl får max en närstående följa med. Särskilda skäl kan till exempel vara att patienten behöver stöd vid besöket för att ta till sig information, eller att patienten har barn som inte kan lämnas ensamma.

Får partner följa med på ultraljud Västmanland?

Din partner är välkommen att följa med på besöken men vid ett tillfälle i början av graviditeten vill barnmorskan gärna träffa dig enskilt. Barnmorskan antecknar i din journal vid varje besök.

Får anhörig följa med på ultraljud?

Från och med den 26 juli får en partner eller annan medföljande anhörig vara med på ultraljudsundersökning. Under pandemin har partner/anhörig kunnat närvara digitalt via videomöten men är nu åter välkommen att på plats se de första bilderna av fostret.

Får partner följa med på ultraljud?

Du får även följa med till specialistmödravården och på rutinultraljud.

Får man följa med in på akuten Skåne?

Besöksrestriktioner råder på akutmottagningarna och i deras väntrum. En symtomfri närstående välkomnas på akutmottagningen om: Patienten är under 18 år. Patienten har en personlig assistent, denne är då välkommen att följa med.

Får man följa med in på vårdcentral?

Restriktioner för dig som söker vård och medföljande Detta gäller för dig som söker vård eller som följer med: En medföljande per person. Undantag för barn som är 15 år eller yngre där två vårdnadshavare får följa med. Besökare uppmanas bära munskydd under hela besöket.

Får man följa med in på sjukhuset Malmö?

På Skånes universitetssjukhus är det tillåtet med besök på vissa avdelningar och mottagningar. Om du besöker sjukhuset är det viktigt att du: ... Är helt symtomfri.