:

Får alla köra med släp?

Innehållsförteckning:

  1. Får alla köra med släp?
  2. Får man lov att övningsköra med släp?
  3. Får man köra 100 med släp?
  4. Måste Obromsat släp Besiktas?
  5. Hur fort får man köra med oregistrerat släp?
  6. Får man övningsköra med husvagn?
  7. Får man övningsköra med hästtransport?
  8. Får man köra 100 med husvagn?
  9. Får man köra A traktor med släp?
  10. Måste man besikta släp?

Får alla köra med släp?

Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. Du får dra en lätt släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg. Du får även dra en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

Får man lov att övningsköra med släp?

Hur gammal måste jag vara för att få övningsköra? ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med lätt släpvagn.

Får man köra 100 med släp?

En personbil eller paketbil som drar en lätt släpvagn (O1) får köra i högst 100 km/h. Det går att ge en väg en minimihastighet som inte får underskridas, utom om trafiksituationen kräver det.

Måste Obromsat släp Besiktas?

Den obromsade släpkärran ska som alla andra släpvagnar besiktigas regelbundet. Besiktningsperioden beror på ifall den obromsade släpvagnen är en lätt släpkärra eller en tung släpvagn.

Hur fort får man köra med oregistrerat släp?

30 KM/TIM. Högsta tillåtna hastighet för efterfordon (som båtupptagningsvagnar) som är oregistrerade och saknar fjädring.

Får man övningsköra med husvagn?

Får jag övningsköra med husvagn om totalvikten på bil och släp är högst 3,5 ton? Svar: För den som är lägst 17 år och sex månader är det tillåtet att övningsköra med personbil och tillkopplad släpvagn med en sammanlagd vikt på högst 3,5 ton. Med en godkänd handledare i passagerarstolen.

Får man övningsköra med hästtransport?

Vill du övningsköra med lätt släp när du håller på att ta B-körkort måste du ha fyllt 17 år och 6 månader. Är du yngre får du bara övningsköra med bil. Läs mer om regler för övningskörning här.

Får man köra 100 med husvagn?

Släp/husvagnen ska vara lämplig för en hastighet på minst 100 km/h vilket ska visas med ett intyg från släp/husvagnstillverkaren. (Dekra har generellt intyg som gäller för Cabby, KABE, Polar, Solifer och Adria.) De monterade däcken får inte vara äldre än sex år. Däckens hastighetsindex ska vara minst “L” (120 km/h).

Får man köra A traktor med släp?

Svar: Ja, det går bra. En 15-åring med AM-körkort eller en 16 åring med traktorkort får köra en A-traktor (eller EPA-traktor) med tillkopplad husvagn.

Måste man besikta släp?

Alla släp ska enligt lag kontrollbesiktas regelbundet – för både trafiksäkerhetens och miljöns skull.