:

Måste alla ha förarbevis för vattenskoter?

Innehållsförteckning:

  1. Måste alla ha förarbevis för vattenskoter?
  2. Får man köra vattenskoter i en sjö?
  3. Vad händer om man kör vattenskoter utan körkort?
  4. Får man köra vattenskoter i Västersjön?
  5. Får man köra vattenskoter i Mjörn?
  6. Får man köra vattenskoter under 15 år?
  7. Är vattenskoter en båt?

Måste alla ha förarbevis för vattenskoter?

Från och med den gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter. Utöver detta finns sedan tidigare en åldersgräns på 15 år för att köra vattenskoter.

Får man köra vattenskoter i en sjö?

Vattenskoterförordningen. Reglerna om att köra vattenskoter finns i förordning om användning av vattenskoter. Där står det att vattenskoterkörning endast är tillåtet i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet.

Vad händer om man kör vattenskoter utan körkort?

Om man kör vattenskoter utan förarbevis efter kan man straffas med böter. Man måste vara minst 15 år för att kunna utbilda sig. Det kommer vara polisens uppgift att kontrollera om alla vattenskoterförare har ett förarbevis.

Får man köra vattenskoter i Västersjön?

Vattenskotrarna lämpas av vid båtplatserna vid Hjärnarp/Rössjöholms vägen. ... De kör runt i hög hastighet i hela sjön och stör fågelliv, bad och fiske mm.

Får man köra vattenskoter i Mjörn?

Man kan därvid konstatera att vattenskoter inte får användas i sjön Mjörn. Då vattenskidor alltid framdrivs med hjälp av motorbåt gäller de allmänna sjöreglerna för vattenskidåkning för den dragande motorbåten.

Får man köra vattenskoter under 15 år?

Åldersgräns på 15 år Enligt vattenskoterförordningen gäller sedan att det endast är tillåtet att köra vattenskoter för den som fyllt 15 år.

Är vattenskoter en båt?

Som ovan nämnts ska båtar under 5 meters längd som regel, inte registreras. Dit räknas även vattenskoter med egen flytförmåga. Vattenjet, som saknar flytförmåga, räknas inte som båt. Om det finns särskilda skäl kan även båtar under 5 meter längd registreras.