:

Vart finns älvor?

Innehållsförteckning:

  1. Vart finns älvor?
  2. Hur lång är en älva?
  3. Vart finns troll?
  4. Vad är skillnaden mellan feer och älvor?
  5. Vad har älvor för egenskaper?

Vart finns älvor?

Älvorna kan ibland ses dansandes i dimman på en äng eller i en glänta i skogen. De är små och mycket vackra nästan genomskinliga varelser som ser mycket yngre ut än vad de är. Över älvorna härskar Älvadrottningen.

Hur lång är en älva?

Byggdes 1939 på Lödöse Varf i Göteborgstrakten i Sverige för fraktfart i Östersjön. Efter mer är 50 år som seglande fraktfartyg byggdes hon om för passagerartrafik. Älva var registrerat som Sveriges sista seglande fraktfartyg under 80-talet. Älva är 44 meter (med peke 55 meter) lång och 7,2 meter bred.

Vart finns troll?

De bor i salar under flyttblock eller i berg där de förvarade enorma rikedomar. De hade drivits bort från slättbygden av kyrkorna och kristendomen, men levde fortfarande djupt inne i skogarna. I norra Sverige motsvarades troll och vättar av vittra, och där förekommer begreppen ibland synonymt.

Vad är skillnaden mellan feer och älvor?

På svenska översätts orden (fée, fairy, osv.) ibland som älva; det finns dock ingen direkt historisk koppling mellan älvor och feer, utan det har att göra med en sammanblandning mellan älvor och alver, och den ovan nämnda sammanblandningen mellan alver och feer. Fairy tale betyder saga.

Vad har älvor för egenskaper?

Älvan är i folktron ett kollektivt naturväsen som i skymningen och vid soluppgången kunde ses dansa över ängar, öppna fält och mossiga marker. I yngre tradition brukar älvorna uppfattas som kvinnliga väsen, men i äldre uppteckingar framställs de mera könsneutralt.