:

Kan cirklar vara korsord?

Innehållsförteckning:

 1. Kan cirklar vara korsord?
 2. Vad kallas sträckan rakt igenom en cirkel?
 3. Vad kallas mitten av en cirkel?
 4. Har en cirkel sidor?
 5. Vad symboliserar en cirkel?
 6. Kan streck stå för?
 7. Vad kallas linjen mellan två punkter på ytterkanten och genom mittpunkten av en cirkel?
 8. Kan räknas ut i cirkel?
 9. Hur beskriver man en cirkel?
 10. Finns i en cirkel?

Kan cirklar vara korsord?

Synonymer till cirkel

 • ring, krets, rundel, rondell, loop; kretslopp, kretsgång.
 • studiecirkel, studiegrupp; umgängeskrets, sällskap.

Vad kallas sträckan rakt igenom en cirkel?

Radie och diameter Avståndet från medelpunkten till periferin kallas cirkelns radie (r) och är lika stort oavsett vilken punkt på periferin vi väljer. Om vi har en rät linje som går mellan två punkter på en cirkels periferi och som passar genom medelpunkten, så kallar vi den sträckan cirkelns diameter (d).

Vad kallas mitten av en cirkel?

Cirkeln är den geometriska orten för alla punkter som har samma avstånd till en given punkt. Medelpunkten vanligen betecknas med O (origo = ursprung), det är en utgångspunkt för alla radier (radius = stråle). (x - x0)² + (y - y0)² = r², där (x0, y0) är cirkelns centrum och r dess radie.

Har en cirkel sidor?

En cirkel har varken sida, hörn eller vinkel. Utifrån definitionerna kan objekten jämföras med varandra och därmed synliggörs likheter och olikheter.

Vad symboliserar en cirkel?

Cirkeln är en av de äldsta och mest grundläggande symbolerna. I sin enklaste form kan den t. ex. fungera som en avbild av solen, och på ett mer abstrakt plan symbolisera företeelser kopplade till denna, som dag, tid och kraft.

Kan streck stå för?

Ett streck är en uppritad, kort linje: ett pennstreck, en streckkod, en strecktecknad gubbe. Strecken på en kompass kallar vi väderstreck. Vidare kan streck stå för snöre, rep: ett klädstreck. Dessutom talar vi om pojkstreck, skurkstreck och tjuvstreck.

Vad kallas linjen mellan två punkter på ytterkanten och genom mittpunkten av en cirkel?

Korda är en sträcka mellan två punkter på cirkelns periferi. En sekant är en rät linje som skär cirkeln i två punkter. En diameter är en korda genom medelpunkten. En korda delar cirkelområdet (cirkelskivan) i två områden, som kallas segment.

Kan räknas ut i cirkel?

Arean av en cirkel kan enkelt beräknas genom den mycket välkända formeln radien gånger radien gånger pi. ... Radien (r) är avståndet från cirkelns mittpunkt till kanten, och pi är en matematisk konstant som representerar förhållandet mellan cirkelns area och cirkelns radie.

Hur beskriver man en cirkel?

Cirkeln är en plan sluten kurva, en kroklinje vars alla punkter har samma avstånd till en given punkt, cirkelns centrum eller medelpunkt. En rät linje, dragen från medelpunkten till en punkt på cirkeln, kallas radie. Även längden av en sådan sträcka kallas radie. ... där (x0, y0) är cirkelns centrum och r dess radie.

Finns i en cirkel?

Med hjälp av analytisk beskrivning av cirkeln går det att visa att kvoten mellan en cirkels omkrets och dess diameter är en konstant, alltså oberoende av vilken cirkel som väljs. Denna kvot är talet π som uttalas pi. Man brukar säga att Pi är ungefär 3,14 om man skulle räkna omkretsen eller Arean.