:

Finnes det blåhval i Norge?

Innehållsförteckning:

  1. Finnes det blåhval i Norge?
  2. Hvor mange blåhvaler er det igjen?
  3. Hva er Norges største hval?
  4. Er det Hvaler i Norge?
  5. Har blåhval tenner?
  6. Hvor i verden kan man finne blåhval?
  7. Er blåhval utryddet?
  8. Hvor mange barn får blåhval?
  9. Hva er den største hvalen i verden?
  10. Hvor stor kan en hval være?

Finnes det blåhval i Norge?

Blåhvalen er en vandrende art, som i hovedsak kommer til norske farvann om sommerhalvåret for å beite. ... – Så du har 1000 blåhvaler som kanskje av og til er innom farvannene våre. De vandrer nordover langs østkysten av Grønland, før de svømmer mot Svalbard, spesielt nord for Spitsbergen.

Hvor mange blåhvaler er det igjen?

Man har ikke gode bestandsoverslag for denne arten, men regner med at det finnes rundt 6000 dyr totalt og at det er mellom 6 i det nordlige Atlanterhavet. Blåhvalene sees oftest alene, av og til i par, og i enkelte områder med mye mat kan man finne enda flere samlet.

Hva er Norges største hval?

Blåhval
Norsk(e) navn:blåhval, blåkval
Biologisk klassifikasjon:
Rike:Dyreriket
Rekke:Ryggstrengdyr

Er det Hvaler i Norge?

Man regner med 80 nålevende arter av hval, fordelt på ni familier. De fleste hvaler er tannhvaler, og mer enn en tredel av alle hvalene hører hjemme i delfinfamilien. I norske farvann forekommer totalt 21 hvalarter (14 tannhvaler og sju bardehvaler), noen bare sporadisk.

Har blåhval tenner?

Blåhvalen inngår i gruppa bardehvaler (Mysticeti), som er en av to hovedgrupper hvaler (Cetacea). Bardehvalene har ikke tenner, men barder, som de bruker til å filtrere ut maten fra sjøvannet. Blåhvalen er, sammen med blant annet knølhval, en del av familien finnhvaler - den største familien blant bardehvalene.

Hvor i verden kan man finne blåhval?

Blåhvalen finnes over hele verden, men med adskilte bestander (muligens også underarter) i de forskjellige havområdene på den nordlige og den sørlige halvkule. Om vinteren trekker blåhvalen mot ekvator. Om våren og sommeren beiter den lenger nord og sør på kloden.

Er blåhval utryddet?

Sterkt truet (Bestandsøkning) Blue whale/Conservation status

Hvor mange barn får blåhval?

Forplanting. Blåhval blir kjønnsmoden mellom åtte til ti års alder. De kjønnsmodne hunnene får vanligvis en enkelt unge hvert annet eller hvert tredje år.

Hva er den største hvalen i verden?

Fakta om blåhval. Blåhvalen er det største dyret på planeten vår, og trolig det største dyret som noensinne har levd her!

Hvor stor kan en hval være?

Størrelse og levealder. På den sydlige halvkule blir finnhvalene om lag 26 meter (hunner) og 25 meter (hanner). De blir noe kortere på den nordlige halvkule, og veier fra 60–80 tonn i sør og 40–50 tonn i nord. Levealderen er muligens opp mot 100 år men der er individer som er målt til å være rundt 130 år gammel!