:

Har A-kassan höjs?

Innehållsförteckning:

  1. Har A-kassan höjs?
  2. Har jag rätt till a kassa?
  3. Hur beräknas a kassa ersättning?
  4. När dras a kassa?
  5. Hur länge är A-kassan förhöjd?
  6. Vad händer med A-kassan efter 300 dagar?
  7. När har man rätt till a-kassa Corona?
  8. Vad är lägsta A kassa?
  9. Vad händer med A-kassan 2021?

Har A-kassan höjs?

Regeringen lättade upp kravet på arbetad tid och höjde ersättningstaket i a-kassan för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin under 2020. Nu föreslår regeringen att de här två reglerna ska fortsätta gälla under 20.

Har jag rätt till a kassa?

Du behöver uppfylla ett av följande villkor: Du har jobbat i minst 6 månader med minst 60 timmar per kalendermånad under det senaste året. Du har jobbat i minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i var och en av de 6 månaderna under det senaste året.

Hur beräknas a kassa ersättning?

Dag 1-100 kan man få 80 procent av sin lön upp till 33 000 kronor. Har man en inkomstförsäkring via facket kan man få 80 procent av hela sin lön. Dag 101-200 är den maximala ersättningen per dag 1000 kronor. Man kan fortfarande få 80 procent av den tidigare lönen.

När dras a kassa?

Gäller: till och med den 31 december 2022. Från och med tidrapporten vecka 14 till och med 53 2020 dras det inga karensdagar. Riksdagen har beslutat att inte förlänga de tillfälliga reglerna om karens utan den gäller bara fram till 3 januari.

Hur länge är A-kassan förhöjd?

Den höjda ersättningen blir kvar Det gäller under de första 100 dagarna av din ersättningsperiod. Därefter kan du högst få 1000 kronor per dag. De tillfälliga reglerna innebär att ersättningstaket höjs från 25 025 kronor till 33 000 kronor.

Vad händer med A-kassan efter 300 dagar?

När man använt alla 300 (450 för dig med barn under 18 år) ersättningsdagar och innan dess inte uppfyllt ett nytt arbetsvillkor upphör rätten till ersättning från oss. Vi informerar dig när färre än 70 dagar återstår av ersättningsperioden ifall vi ser att ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt.

När har man rätt till a-kassa Corona?

En tillfällig lättnad i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor är nu beslutad. Det innebär att en sökande behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader.

Vad är lägsta A kassa?

En lättnad i arbetsvillkoret medför att ersättningen från grundförsäkringen kan komma att bli mycket låg för den som har arbetat deltid. Regeringen har därför även beslutat att införa en lägsta nivå för dagpenning i form av grundbelopp. Det lägsta beloppet ska uppgå till 255 kronor, dvs ett halvt grundbelopp.

Vad händer med A-kassan 2021?

Från och med den 4 januari 2021 återinförs karensen. Detta gäller om du får din första ersättningsdag utbetald den 4 januari 2021 eller senare. Om du redan hunnit få ersättning från a-kassan under perioden 30 mars till 3 januari 2021 slipper du karensen.