:

Får alla barn gå i skolan i Indien?

Innehållsförteckning:

  1. Får alla barn gå i skolan i Indien?
  2. Hur många barn får gå i skolan?
  3. Vilka länder får inte tjejer gå i skolan?
  4. Hur många barn börjar inte i grundskolan?
  5. Hur många av världens barn går inte i skolan alls?

Får alla barn gå i skolan i Indien?

Diskrimineringen mot kvinnor och flickor är djupt förankrad på alla nivåer i det indiska samhället. Omkring 7 av 10 barn som tvingas hoppa av skolan efter grundskolan är flickor. Anledningarna kan vara att familjen anser att de långa resorna till och från skolan är otrygga eller att flickan tvingas gifta sig.

Hur många barn får gå i skolan?

67% av alla barn gick i förskola 2018 och andelen fortsätter att stiga. Allt fler barn i låginkomstländer avslutar idag en grundskoleutbildning. I dag går 85 procent av världens barn i skolan. Antalet barn som inte går i skolan har minskat från 376 miljoner (2000) till 258 miljoner (2018).

Vilka länder får inte tjejer gå i skolan?

Problemet med att flickor inte får gå i skolan är värst i länder där fattigdomen är stor och där det råder konflikter. Länderna kring Sahara (tex Nigeria, Somalia, Eritrea, Sudan, Etiopien) och södra Asien (tex Afghanistan, Pakistan, Yemen) räknas till de områden där flickor är värst drabbade.

Hur många barn börjar inte i grundskolan?

Totalt är det 258 miljoner barn i skolåldern som inte går i skolan världen över. 59 miljoner av dessa är i åldrarna 6-11 år och borde alltså gå i låg- och mellanstadiet. 62 miljoner av dem är 12-14-åringar som borde gå i högstadiet.

Hur många av världens barn går inte i skolan alls?

Totalt är det 263 miljoner barn som inte går i skolan världen över, vilket motsvarar vart femte barn eller ungdom. Av dessa är: 63 miljoner 6-11 år och borde i låg- och mellanstadiet.