:

Hur stora är vesslor?

Innehållsförteckning:

  1. Hur stora är vesslor?
  2. Hur lever en vessla?
  3. Vad äter Småvesslan?
  4. Hur gamla blir vesslor?
  5. Vad väger en vessla?

Hur stora är vesslor?

Tio centimeter rovdjur Vesslan är vårt minsta mårddjur. Längst i norr blir den inte mycket mer än en decimeter, medan den i södra Sverige blir omkring två decimeter. I norr blir vesslan ofta vit och kallas snövessla, medan de sydliga småvesslorna behåller sin bruna färg året om.

Hur lever en vessla?

Vesslor äter råttor, möss, mullvadar, små fåglar, insekter och grodor. De är mycket rörliga och kan vara aktiva på både dagen och natten. De bor oftast i ett bo som de har tagit över från ett annat djur och de flyttar ofta. Deras största fiender är ugglor och rovfåglar, så därför är de bra på att gömma sig.

Vad äter Småvesslan?

Den är en skicklig klättrare och simmar bra. Födan består i stor utsträckning av möss och sorkar, men den äter också säd, bär och och fågelägg. Insekter och spindlar ingår också i näringen och ibland kan den tom fånga kaniner.

Hur gamla blir vesslor?

En vild vessla blir maximalt tre år men i fångenskap kan de bli upp till 10 år. I en engelsk studie fann man att mortaliteten var 63 % det första året och 96 % det andra. Bara en av 80-90 ungar blir äldre än 2 år.

Vad väger en vessla?

 g  g Least weasel/Mass