:

Varför har jag en grop i huvudet?

Innehållsförteckning:

  1. Varför har jag en grop i huvudet?
  2. Vad gör man åt bebisens huvud?
  3. Hur länge är barnets huvud mjukt?
  4. Kan skallen ändra form?
  5. Var är det farligt att slå i huvudet?
  6. Är Skallasymmetri farligt?
  7. Hur ömtåligt är bebisens huvud?
  8. Hur lång tid tar det för fontanellen att växa ihop?

Varför har jag en grop i huvudet?

En akut subduralblödning kan orsakas av lätta skador och ibland kommer man inte ens ihåg att man slagit sig i huvudet. Blödningen kan variera i storlek. Blodet, och den vätskeansamling som kan bildas kring blödningen, leder till en svullnad som trycker mot hjärnan.

Vad gör man åt bebisens huvud?

Variera barnets huvudställning när det ligger på rygg så att barnet ligger omväxlande med huvudet åt höger och vänster. Uppmärksamma så att barnet vrider huvudet lika mycket åt båda håll. Rekommendera föräldrarna att låta barnet ligga på mage flera gånger/dag när det är vaket (ingen övre tidsgräns).

Hur länge är barnets huvud mjukt?

Små barns huvuden är mjuka och formbara, eftersom hjärnan behöver plats att växa. Det är under barnets 6 första månader som 85 procent av huvudets tillväxt sker. På bara ett par veckor kan små barn utveckla platt eller sned skallform.

Kan skallen ändra form?

Skallens skelett är mjukt under de första levnadsmånaderna och huvudets form kan därför påverkas av att ligga mot en yta. Detta kallas lägesbetingad eller positionell deformitet och består i en tillplattning på den sida av huvudet som barnet legat mest på.

Var är det farligt att slå i huvudet?

Hjärnan omges av en vätska, så kallad cerebrospinalvätska, som skyddar den mot att stöta mot skallbenet. Vid kraftiga smällar och slag mot huvudet kan dock hjärnan komma så pass mycket i rörelse att den slår i insidan av skallbenet. Detta leder till det vi kallar en hjärnskakning.

Är Skallasymmetri farligt?

Trots att skallasymmetri inte är farligt, är det bra att du söker vård hos din barnavårdscentral så fort du misstänker att ditt barn har drabbats!

Hur ömtåligt är bebisens huvud?

Huvudet är mjukt och formbart i början Det är för att barnet lättare ska kunna passera genom kvinnans kropp under förlossningen. Det behövs också för att hjärnan ska ha plats att fortsätta växa efter födseln. Efter en vaginal förlossning kan barnets huvud vara lite toppigt.

Hur lång tid tar det för fontanellen att växa ihop?

Stora fontanellen kan normalt variera från 0,5 cm upp till 4 cm och kan kännas upp till 18 månaders ålder. Om huvudomfång, huvudform, barnets utveckling och tillväxt i övrigt är normal, är det acceptabelt med en sluten främre fontanell från 6 månader, och en öppen, upp till två års ålder.