:

Får jag dra hästtransport?

Innehållsförteckning:

  1. Får jag dra hästtransport?
  2. Vilket körkort krävs för Hästlastbil?
  3. Hur fort får man köra med Hästbil?
  4. Vad krävs för att få köra hästtransport?
  5. Vad får jag dra för släp?
  6. Hur mycket får min bil dra släp?
  7. Vilka har B96?
  8. Får du köra en lätt lastbil om du har körkort med behörighet B?
  9. Hur fort får man köra med B Kortslastbil?
  10. Hur fort får man köra med släp i Danmark?

Får jag dra hästtransport?

Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3500 kg. Du får dra en hästsläp förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4250 kg.

Vilket körkort krävs för Hästlastbil?

B-körkorts hästlastbilar - Torstensons.se.

Hur fort får man köra med Hästbil?

Det som gör denna typ av registrering speciell är att den medför att lastbilen inte har någon färdskrivare. Du får dessutom köra i samma hastighet som vanliga personbilar, alltså upp till 120 kilometer i timmen.

Vad krävs för att få köra hästtransport?

Med B-körkort får totalvikten (den totalvikt som står i registreringsbeviset för släpvagnen) vara högst 1310 kg. Med utökad B-behörighet får totalvikten (den totalvikt som står i registreringsbeviset för släpvagnen) vara högst 2060 kg, men den får bara lastas så att den väger max 2000 kg.

Vad får jag dra för släp?

Generellt kan man säga att ett lätt släp har en totalvikt på högst 750 kg. Även ett släp med högre totalvikt än 750 kg kan vara lätt, så länge den sammanlagda totalvikten på släp och bil är högst 3 500 kg. För att köra sådana fordonskombinationer räcker det med körkort med behörighet B.

Hur mycket får min bil dra släp?

Du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg med en eller flera tillkopplade släpvagnar. Släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 3 500 kg.

Vilka har B96?

Med utökad B-behörighet får du dra ett släp som väger mer än 750 kg i totalvikt. Bilens och släpets sammanlagda totalvikt får då inte vara över 4 250 kg.

Får du köra en lätt lastbil om du har körkort med behörighet B?

Med körkortsbehörigheten B får du bland annat köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg.

Hur fort får man köra med B Kortslastbil?

En personbil med hästtransport får köras i max 80 km/tim. En B-kortslastbil får däremot helt lagligt köras i den hastighet som gäller för den aktuella vägen, det vill säga max 120 km/tim.

Hur fort får man köra med släp i Danmark?

På motorvägar får bilar och motorcyklar med släp, till exempel husvagn, samt bussar och lastbilar köra max 80 km i timmen. När det gäller motortrafikled och landsväg är högsta tillåtna hastighet för bilar och motorcyklar med släp samt lastbilar 70 km i timmen, medan bussar högst får köra i 80 km i timmen.