:

Vad innefattar vagnskadegaranti?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innefattar vagnskadegaranti?
 2. Vad ingår i Halvförsäkring bil Folksam?
 3. Hur vet jag vad jag har för försäkring på bilen?
 4. Hur vet man om man har vagnskadegaranti?
 5. Vad ska man ha för försäkring på ny bil?
 6. Vad ingår i en halvförsäkring?
 7. Vad ingår i en halvförsäkring bil?
 8. Vad täcker helförsäkring bil Folksam?
 9. Vad händer om man inte har försäkring på bilen?
 10. Vad ingår i min bilförsäkring?

Vad innefattar vagnskadegaranti?

En vagnskadegaranti täcker många olika typer av skador som din bil kan råka ut för och gäller när dessa har uppstått både vid trafikolyckor eller en singelolycka där ingen annan bil än din varit inblandad. Den ersätter också andra skador såsom skadegörelse eller andra yttre olyckshändelser.

Vad ingår i Halvförsäkring bil Folksam?

Försäkringen gäller för skador som uppstår på bilen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, till exempel kollision, dikeskörning, fallande träd eller vid transport på annat fordon som till exempel bilfärja, tåg med mera.

Hur vet jag vad jag har för försäkring på bilen?

Finns det något enkelt sätt att ta reda på vilket försäkringsbolag jag har?

 • Surfa in på Transportstyrelsens webbplats. ...
 • Logga in med e-legitimation eller kod. ...
 • Nu kan du se uppgifter om ditt fordon, men för att se vilket försäkringsbolag du har måste du klicka på “Visa alla fordonsuppgifter” och sedan välja “Försäkring”.

Hur vet man om man har vagnskadegaranti?

Vagnskadegaranti ingår i bilköpet när du köper en ny bil av en svensk generalagent. För de flesta bilmärken gäller vagnskadegarantin i tre år från den dag bilen registrerades. Du får ett garantibevis där det står hur länge garantin gäller.

Vad ska man ha för försäkring på ny bil?

Vagnskadegarantin är en helt svensk företeelse. Om du köper en ny personbil i Sverige så behöver du bara teckna en halvförsäkring för att vara helförsäkrad. Om du köper du en ny bil utomlands och importerar den till Sverige behöver du däremot teckna en helförsäkring.

Vad ingår i en halvförsäkring?

En halvförsäkring innehåller vanligen trafik-, stöld-, brand-, glas-, allrisk-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. En helförsäkring består av både halvförsäkring och vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen betalar skador på din egen bil till exempel vid en trafikolycka eller skadegörelse.

Vad ingår i en halvförsäkring bil?

En halvförsäkring innehåller vanligen trafik-, stöld-, brand-, glas-, allrisk-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. En helförsäkring består av både halvförsäkring och vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen betalar skador på din egen bil till exempel vid en trafikolycka eller skadegörelse.

Vad täcker helförsäkring bil Folksam?

Med en helförsäkring kan du få ersättning för skador som skett på ditt eget fordon vid skadegörelse eller trafikolycka, oavsett om det är någon annan eller du själv som av misstag orsakat olyckan.

Vad händer om man inte har försäkring på bilen?

Vad händer om ditt fordon är oförsäkrat? Om du inte har tecknat en trafikförsäkring så blir du automatiskt rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen och får betala en avgift som kallas trafikförsäkringsavgift. Avgiften är avsevärt högre än den premie som du betalar för en vanlig trafikförsäkring.

Vad ingår i min bilförsäkring?

I en vanlig bilförsäkring ingår alltid den obligatoriska trafikförsäkringen. Den ersätter alla personskador och sakskador som orsakats med bilen. Om försäkringen ska täcka skador på din bil så behöver du även en halvförsäkring eller helförsäkring. Bilförsäkringar är relativt lika i sitt upplägg.