:

Kan igelkottar äta ihjäl sig?

Innehållsförteckning:

 1. Kan igelkottar äta ihjäl sig?
 2. Vad äter igelkotten under vintern?
 3. Varför finns det så få igelkottar?
 4. Vad gör igelkotten för nytta?
 5. Kan igelkottar äta leverpastej?
 6. Kan igelkottar äta nötter?
 7. Vilka djur går i ide på vintern?
 8. Hur länge går igelkotten i ide?
 9. Vad är naturliga fiender till igelkotten?
 10. Vilka insekter äter igelkotten?
 11. Vad är igelkottens livslängd?

Kan igelkottar äta ihjäl sig?

På vintern bor igelkottarna gärna i löv- och jordhögar eller under marken i isolerade hål, medan de sover. Är det väldigt kall vinter kan de frysa ihjäl. ... Men man ska inte mata igelkottar med vanlig mjölk eftersom deras magar inte kan smälta den, så de får magproblem och i värsta fall kan de dö.

Vad äter igelkotten under vintern?

Igelkotten älskar lövhögar, gammalt ris, buskar och snår. Om din trädgård blir stökigare så gynnar det dessutom även sniglar, maskar och insekter som igelkotten gärna äter.

Varför finns det så få igelkottar?

Det kan antingen bero på att igelkotten ökar där, eller på att den minskar i Norrlands södra delar. Eftersom det finns en tydlig trend att igelkotten minskar nationellt, riktas misstanken mot att vi har en populationsminskning som ännu inte nått Luletrakten. Vad det beror på kan vi än länge bara spekulera i.

Vad gör igelkotten för nytta?

Igelkotten är inte bara väldigt gullig utan är också ett riktigt nyttodjur för oss odlare och trädgårdsvänner. Den äter bland annat sniglar, snäckor och olika insekter. Jag är lyckligt lottat som har igelkottar i trädgården som oftast dyker upp i skymningen och som ibland också visar sig mitt på dagen.

Kan igelkottar äta leverpastej?

Mat som alla kottar gillar Igelkottar äter det mesta: rå sill, leverpastej eller hundmat – men bäst är kattmat.

Kan igelkottar äta nötter?

* Nötter & frön - Nötter och frön är för fett och ger minimala näringsmässiga fördelar, det kan dessutom lätt fastna i gommen och bör helt undvikas även fast det inte är giftigt. * Mjölk, mejeriprodukter - Igelkotten är laktosintolerant.

Vilka djur går i ide på vintern?

Både igelkottar, buskmöss, hasselmöss och fladdermöss sover en nära-döden-liknande sömn under vintern. Deras kroppar blir lika kalla som omgivningen. Bara om djuren riskerar att frysa till is börjar de producera värme. Detta kallas dvala.

Hur länge går igelkotten i ide?

Igelkotten ligger i dvala på vintern, men vaknar ibland. Under tiden med mindre tillgång till föda sover djuret fem till sex månader (norr om ekvatorn från oktober eller november till april) i ett skyddat klotformigt bo eller i högar av kvistar och löv.

Vad är naturliga fiender till igelkotten?

 • Berguven utgör en naturlig fiende till igelkotten. Även när igelkotten är helt ihoprullad är den inte fullständigt skyddad mot fiender. Till igelkottens naturliga fiender hör rovdjur som mård och räv. Kungsörn och berguv har tillräckligt långa och kraftiga klor för att döda en igelkott när den är helt ihoprullad.

Vilka insekter äter igelkotten?

 • Igelkotten livnär sig huvudsakligen på insekter, däribland jordlöpare och andra skalbaggar, tvestjärtar och fjärilslarver, men även av mångfotingar och daggmaskar. Igelkotten äter nakna snäckor, till exempel sniglar, men dessa utgör bara en till fem procent av igelkottens föda.

Vad är igelkottens livslängd?

 • Igelkottens livsläng är 2-5 år. Ur-igelkotten tror man fanns för ca 65 miljoner år sedan och den har förändrats väldigt lite de senaste 15 miljoner åren.