:

Har Bris anmälningsplikt?

Innehållsförteckning:

  1. Har Bris anmälningsplikt?
  2. Är Bris statligt?
  3. Hur många ringer till Bris?
  4. Hur påverkar Bris samhället?
  5. Vad har Bris för nummer?
  6. Vad är Bris för en organisation?
  7. Vad tjänar Bris chef?
  8. Är Bris ett företag?
  9. Hur många samtal får Bris per dag?
  10. Hur påverkar barn samhället?

Har Bris anmälningsplikt?

Nej, om du vill göra en orosanmälan kontaktar du socialtjänsten i din kommun eller polisen. Du kan däremot ringa Bris Vuxentelefon om barn, 077-150 50 50 för råd och vägledning om du känner dig osäker på hur du ska agera.

Är Bris statligt?

Allt Bris arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och syftar till att stärka barnets rättigheter. ... Bris är politiskt och religiöst obunden. Vår verksamhet finansieras via insamling från privatpersoner, företagssponsring, stöd från kommuner och olika stiftelser och medlemsavgifter.

Hur många ringer till Bris?

Under ökade antalet kontakter till Bris med 8 procent. Rapporten bygger på 77 500 telefonsamtal, chatt och mej från barn och unga till Bris under åren , samt aktuell forskning.

Hur påverkar Bris samhället?

Bris bedriver ett strategiskt opinions- och påverkansarbete med fokus på beslutsfattare och myndigheter, och arbetar också för att nå ut till allmänheten för att hela samhället ska ha bättre kunskap om barnets rättigheter och kunna bidra till att de tillgodoses.

Vad har Bris för nummer?

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med. Numret är 116 111.

Vad är Bris för en organisation?

Vanliga frågor och svar om Bris Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Vi arbetar för att stötta och hjälpa utsatta barn och unga, men också för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter i samhället.

Vad tjänar Bris chef?

Löner och arvoden Bris styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Bris nuvarande generalsekreterare har en ersättning om 82 500 kronor per månad.

Är Bris ett företag?

Företag | Bris - Barnens Rätt i Samhället.

Hur många samtal får Bris per dag?

Under sommarlovet har Bris haft nästan 7 500 kurativa samtal med barn – en ökning med 30 procent jämfört med förra årets sommarlov. Det är första året som barn har kunnat kontakta Bris oavsett tid på dygnet och barns behov av att prata med någon om sin situation har uppenbart varit stort.

Hur påverkar barn samhället?

Rapporterna visar att barn som inte får tillgång till sina rättigheter inte heller har likvärdiga möjligheter att delta fullt ut i samhället. Det gäller i första hand barn i ekonomisk utsatthet, i kombination med sociala problem och svårigheter i skolan.