:

Hur lång utbildning till sjuksköterska?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång utbildning till sjuksköterska?
  2. Vilka kurser läser man till sjuksköterska?
  3. Var kan man utbilda sig till sjuksköterska?
  4. Hur många poäng per termin sjuksköterska?
  5. Är det svårt att utbilda sig till sjuksköterska?
  6. Hur lång är utbildningen till specialistsjuksköterska?
  7. Vilka ämnen läser man på läkarlinjen?
  8. Vilka ämnen behöver jag för att läsa till socionom?
  9. Vad kostar det att utbilda sig till sjuksköterska?
  10. Hur kan man utbilda sig till undersköterska?

Hur lång utbildning till sjuksköterska?

Hur lång är utbildningen? Grundutbildningen för sjuksköterskor är tre års heltidsstudier på universitetsnivå, du läser programmet inom hälsovetenskaper, med huvudområde omvårdnadsvetenskap. När du har läst de tre åren så kan du fördjupa dig vidare om du vill.

Vilka kurser läser man till sjuksköterska?

Under praktiken i vården jobbar du allt mer självständigt ju längre i utbildningen du kommer. Huvudområdet i utbildningen är omvårdnad. Du läser också ämnen som anatomi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi och sjukdomslära, liksom organisation och ledarskap.

Var kan man utbilda sig till sjuksköterska?

Om du vill jobba som sjuksköterska ska du studera sjuksköterskeprogrammet vid ett universitet eller en högskola. Grundutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) och leder till en yrkesexamen och en kandidatexamen.

Hur många poäng per termin sjuksköterska?

Utbildningen är anpassad till de krav som ställs inom EU och ger behörighet att arbeta som sjuksköterska inom stora delar av hälso- och sjukvården. Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier som ger 180 högskolepoäng, vilket leder fram till både sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap.

Är det svårt att utbilda sig till sjuksköterska?

Kurserna i utbildningen är väldigt varierande och det finns absolut kurser som är ganska svåra. Däremot är det inte omöjligt och man får alltid flera chanser att göra om en tenta om man inte klarat den.

Hur lång är utbildningen till specialistsjuksköterska?

Specialistutbildningen är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå, omfattande 60-75 hp (2-2 1/2 terminer oftast på halvfart) och omfattar en magisterexamen utöver de 180 hp (6 terminer) år som omfattar sjuksköterskeutbildning på grundnivå.

Vilka ämnen läser man på läkarlinjen?

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 eller Matematik D. Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Vilka ämnen behöver jag för att läsa till socionom?

Socionomprogrammet är en bred utbildning som förbereder dig för flera yrkesområden. Förutom det akademiska ämnet socialt arbete får du god kännedom om socialpolitik, juridik, ekonomi, sociologi och psykologi.

Vad kostar det att utbilda sig till sjuksköterska?

Utbildningen har ett maxtak på 65 utbildningsplatser. Kompletterande utbildning för sjuksköterskor, 473 kronor per helårsstudent.

Hur kan man utbilda sig till undersköterska?

På gymnasiet kan du plugga direkt till undersköterska genom att läsa det yrkesförberedande programmet vård- och omsorg. Du kommer då få en bred utbildning som förbereder dig för jobb direkt efter studenten.