:

Vad finns det för hajar i västkusten?

Innehållsförteckning:

 1. Vad finns det för hajar i västkusten?
 2. Finns det vithajar på västkusten?
 3. Vad finns det för hajar i Sverige?
 4. Kan hajar leva i sötvatten?
 5. Vilka hajar finns det i Östersjön?
 6. Kan vithajar leva i Sverige?
 7. Vart lever en vithaj?
 8. Kan vithaj leva i sötvatten?

Vad finns det för hajar i västkusten?

Då och då förekommer i Skagerack och Kattegatt följande arter:

 • Blåhaj, Prionace glauca.
 • Blåkäxa, Etmopterus spinax.
 • Brugd, Cetorhinus maximus (hotad art)
 • Gråhaj, Galeorhinus galeus (hotad art)
 • Nordlig hundhaj, Mustelus asterias.
 • Havsängel, Squatina squatina (hotad art)
 • Håbrand, Lamna nasus, även kallad sillhaj (hotad art)

Finns det vithajar på västkusten?

En vithaj. ... Snart kan det finnas vithajar på Västkusten. Det menar hajforskaren Fredrik Gröndahl på Kristinebergs forskningsstation utanför Lysekil. Världens största rovfisk har redan synts till utanför Skottland – därifrån skulle den ta sig till Västkusten på någon dag.

Vad finns det för hajar i Sverige?

Exempel på revhajar är grå revhaj, vitspetsad revhaj, svartspetshaj och korallhaj. I Sverige förekommer flera olika hajarter, däribland småfläckig rödhaj, pigghaj och håbrand eller sillhaj som den även kallas. Även världens näst största haj, brugden, kan ses i svenska vatten även om den är sällsynt.

Kan hajar leva i sötvatten?

Hajar är en typ av broskfiskar. Det finns nästan 400 klassifierade arter av hajar. De lever i huvudsak i havet men ett fåtal hajarter klarar sig bra även i sötvatten.

Vilka hajar finns det i Östersjön?

I svenska vatten simmar allt från jättehajar som brugden och håkäringen till mindre arter som pigghajen. Det är främst på västkusten som de kan påträffas och för det mesta ute på öppna havet. Men faktum är att de förekommer även i Östersjön. Utanför Möja i Stockholms skärgård har det påträffats haj.

Kan vithajar leva i Sverige?

Detta betyder att vithajen kan simma i våra vatten men kraven vithajen ställer för dess överlevnad på habitat finns inte vare sig i Danmark eller Sverige. Vithajen är ovanlig söder om Engelska kanalen. Den har påträffats vid Frankrike men inte i England. Det finns fall från Portugal och Kanarieöarna samt Azorerna.

Vart lever en vithaj?

Utbredning. Vithajen har en av de största geografiska utbredningarna av alla hajar och förekommer i de flesta hav, som Stilla havet, Atlanten, Indiska oceanen och Medelhavet. De håller till både i grunda och djupa vatten, dock sällan djupare än 300–500 meter. Det största djup en vithaj konstaterats på är 1 280 meter.

Kan vithaj leva i sötvatten?

Tjurhajen (Carcharhinus leucas) återfinns i varma tropiska vatten men är en av de få hajarter som kan migrera in och ut ur sötvatten.