:

Vad finns det för björnar i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Vad finns det för björnar i Sverige?
  2. Varför finns det inga björnar i södra Sverige?
  3. Vad äter björnar i Sverige?
  4. När går svenska björnar i ide?
  5. Vilka björnar går inte i ide?

Vad finns det för björnar i Sverige?

Forskarna uppskattar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige 2018. De flesta björnar lever i norra och mellersta landet, men björnen sprider sig söderut. Majoriteten av björnarna lever i barrskogmiljöer, även om en del också lever i fjällområdet.

Varför finns det inga björnar i södra Sverige?

I Värmland, Dalarna och Västernorrland sköts de sista björnarna på 1800-talet. Minskningen berodde helt på människans aktiva utrotningskampanj, som riktade sig mot alla stora rovdjur. 1864 infördes statlig skottpeng för en fälld björn och värdet motsvarade en hel ko..

Vad äter björnar i Sverige?

På försommaren kan björnar ta älg- och renkalvar. Under sommaren äter de mest örter och hästmyror – och enorma mängder bär. Även svamp, hasselnötter, honung, ekollon och fisk smakar bra.

När går svenska björnar i ide?

Normalt ligger björnen i ide från slutet av oktober till april-maj. För att klara det sjunker kroppstemperaturen från runt 38 °C till 34 °C och antalet hjärtslag går från 40 till 6 slag/minut. På så vis gör det sovande björnen av med mindre energi och klarar sig längre på sitt fettlager.

Vilka björnar går inte i ide?

Det finns också individuella skillnader på hur länge björnar är i idet. Vuxna hannar lägger sig senare än honorna och honor med ungar går ur idet senare. I Sydeuropa händer det att vissa björnhannar inte går i ide alls – tillgången på föda styr ideperiodens längd.