:

Finns det val i Östersjön?

Innehållsförteckning:

  1. Finns det val i Östersjön?
  2. Finns det delfiner i Sverige?
  3. Kan delfiner leva i sötvatten?
  4. Är valen utrotningshotad?
  5. Finns tumlare i Östersjön?
  6. Finns det delfiner i Östersjön?
  7. Hur föder en delfin?
  8. Hur lever delfiner?

Finns det val i Östersjön?

Tumlaren är en av världens minsta valar och den enda valarten som lever permanent i svenska vatten. Den unika population som lever i egentliga Östersjön är akut hotad, med bara några hundra individer kvar.

Finns det delfiner i Sverige?

Det är kanske en överdrift att kalla dem vanliga, men visst finns det delfiner i svenska vatten. De har däremot inte har varit särskilt synliga - fram tills nu. – Den vanligaste som förekommer nästan regelbundet här utanför våra vatten är vitnosdelfin. Men nu på senare år har det blivit allt fler arter.

Kan delfiner leva i sötvatten?

Idag finns bara cirka 80-100 individer kvar. Fakta: Det går att urskilja sju arter av delfiner eller tumlare som hela sitt liv befinner sig i sötvatten. De egentliga floddelfinerna är Gangesdelfinen, Yangtzedelfinen, Indusdelfinen och Amazonas-delfinen som har fått sina namn av floderna de lever i.

Är valen utrotningshotad?

Not extinct Cetaceans/Extinction status

Finns tumlare i Östersjön?

Forskare brukar dela upp de tumlare som återfinns i svenska vatten i tre populationer. De skiljer sig åt både genetiskt och var de rör sig geografiskt. En population återfinns i Skagerrak, en i västra Östersjön och Kattegatt, och en i övriga delar av egentliga Östersjön – Östersjötumlaren.

Finns det delfiner i Östersjön?

Flera personer har den senaste tiden rapporterat att de sett flasknosdelfin i Östersjön. Bland annat har däggdjuret siktats utanför Gävle, och även så långt upp som Långvind i Hudiksvalls kommun, rapporterar Gefle Dagblad. – Vilken upplevelse att få se sådana djur i svenska vatten!

Hur föder en delfin?

Delfinen är könsmogen vid 8års ålder. Dom parar sig inte vid någon speciell årstid, men oftast föds ungarna på sommaren. Dom får en unge per gång. Ungen föds under vatten och den ligger i magen ca 10-12 månader.

Hur lever delfiner?

Hur lever delfiner? De allra flesta delfinarter lever i haven, ofta längs kusterna. Flasknosdelfiner (kallas också öresvin) som man ofta ser på delfinarier, kan bli 30-45 år gamla. De blir inte könsmogna förrän vid 10-12 års ålder och honan kan få som mest åtta kalvar under sin levnadstid.