:

Vad ska finnas med i en källhänvisning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska finnas med i en källhänvisning?
 2. Vad ska finnas med i en fotnot?
 3. Vad är viktigt när man gör källhänvisningar?
 4. Varför ska man Källhänvisa i ett referat?
 5. Varför är det viktigt med källhänvisning?
 6. Vad ska man tänka på vid källkritisk analys?
 7. Hur ska en fotnot se ut?
 8. Hur hänvisar man till internetkällor?
 9. Hur skriver man källhänvisning i referat?
 10. Hur skriver man källor i en uppsats?

Vad ska finnas med i en källhänvisning?

Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges. I Harvard kan källhänvisningen se ut på två olika sätt.

Vad ska finnas med i en fotnot?

I fotnoten skriver du en fullständig referens till källan första gången du hänvisar till den. Här skrivs författarens förnamn först (i motsats till i referenslistan, där efternamnet skrivs först). Om du hänvisar till samma källa igen ska du skriva en förkortad fotnot.

Vad är viktigt när man gör källhänvisningar?

Källhänvisningar använder man för att visa varifrån man har hämtat sina uppgifter. Det ska tydligt framgå när det du skriver inte är dina egna tankar och läsaren av din text ska enkelt kunna leta upp texten du hänvisat till om han eller hon själv vill läsa den.

Varför ska man Källhänvisa i ett referat?

Ett referat placeras i den egna brödtexten, därför är det extra viktigt att tydligt visa vad som är ens egna idéer och vad som kommer från en annan källa. I anslutning till ditt referat ska därför källhänvisning anges. När du citerar återger du exakt vad någon annan skrivit eller sagt.

Varför är det viktigt med källhänvisning?

Källhänvisningar använder man för att visa varifrån man har hämtat sina uppgifter. Det ska tydligt framgå när det du skriver inte är dina egna tankar och läsaren av din text ska enkelt kunna leta upp texten du hänvisat till om han eller hon själv vill läsa den.

Vad ska man tänka på vid källkritisk analys?

Här är några tips på hur du kan använda källkritisk granskning.

 1. Avsändare och budskap. Ta reda på så mycket som möjligt om upphovspersonen eller utgivaren. ...
 2. Sök källans ursprung. ...
 3. Är källan äkta? ...
 4. Vilket budskap har källan? ...
 5. Hur ser källan ut? ...
 6. När tillkom källan? ...
 7. Går bilden att lita på? ...
 8. Tror du på källan?

Hur ska en fotnot se ut?

I Oxfordsystemet, som också kallas (fot-)notsystemet, består källhänvisningen normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av förklarande text eller en källhänvisning.

Hur hänvisar man till internetkällor?

Till webbsidor räknas källor på internet som inte kan räknas till någon annan publikationstyp (till exempel artikel eller bok). Ta med följande uppgifter (om tillgängligt): Författarens, organisationens eller myndighetens namn. Årtal då webbsidan uppdaterades (år). Dokumentets eller sidans titel.

Hur skriver man källhänvisning i referat?

Ange källan nederst i din text enligt: Vem som har skrivit artikeln, titel på artikeln inom citationstecken, tidningens namn och datum då artikeln publicerades. Ex: Schulman, Alex ”Vi måste hitta på ord som svenskan saknar”, Aftonbladet, 2016-01- 24. Stryk under stödord i din text som återger det viktigaste i texten.

Hur skriver man källor i en uppsats?

Det är mer strikt kring hur källor redovisas i uppsatser och avhandlingar än till exempel i böcker (särskilt i populär facklitteratur). I uppsatser och avhandlingar är det vedertaget att källor redovisas dels direkt i den löpande texten (källhänvisningar), dels genom en separat referenslista (källförteckning).