:

Finns Waldorfskolan idag?

Innehållsförteckning:

  1. Finns Waldorfskolan idag?
  2. Vad är waldorfpedagogik?
  3. Var finns Waldorfskolor?
  4. Är Waldorfskolor bra?
  5. När grundades Solviksskolan?
  6. När kom Waldorf till Sverige?
  7. Är waldorfskolor bra?
  8. Vad är speciellt med Waldorf?

Finns Waldorfskolan idag?

Skolan blev en stor framgång, och sedan dess har flera hundra waldorfskolor grundats. I dag finns över 700 skolor i ett sextiotal länder i alla världsdelar.

Vad är waldorfpedagogik?

Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt. Undervisningen ger näring för hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning. ... Elevernas kreativa och fria tänkande är waldorfskolans främsta mål.

Var finns Waldorfskolor?

Waldorfskolor

NamnOrtHemsida
Hagaskolan, Waldorfskolan i NationalstadsparkenSolnawww.waldorfskolan.se
Ellen KeyskolanSpångawww.eks.se
Söderköpings WaldorfskolaSöderköpingwww.soderkopingswaldorfskola.com
Lunds WaldorfskolaSödra Sandbywww.lundswaldorfskola.se

Är Waldorfskolor bra?

Där jämfördes exempelvis i en delundersökning resultaten av elevenkäter i kommunala skolor och gymnasier med waldorfskolor. Resultaten är ytterst intressanta: Waldorfeleverna upplevde oftare än kommunala skolans elever att undervisningen i samhällsorienterande ämnen var bra och intressant.

När grundades Solviksskolan?

I SVT-dokumentären ”De utvalda barnen” skildrar filmaren Jasper Lake den dramatiska uppgörelsen med sin barndoms Waldorfskola, Solvikskolan i Järna, under tre avsnitt. En skola som grundades 1980 med en radikal, pedagogisk idé.

När kom Waldorf till Sverige?

År 1919 grundades den första waldorfskolan i Stuttgart.

Är waldorfskolor bra?

Där jämfördes exempelvis i en delundersökning resultaten av elevenkäter i kommunala skolor och gymnasier med waldorfskolor. Resultaten är ytterst intressanta: Waldorfeleverna upplevde oftare än kommunala skolans elever att undervisningen i samhällsorienterande ämnen var bra och intressant.

Vad är speciellt med Waldorf?

Waldorfskolan har ambitiösa kunskapsmål för varje enskild elev. Samtidigt är det pedagogiska syftet långsiktigt: avsikten är att skapa livslång lust till att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran. All kunskap öppnar dörren till ny kunskap som i sin tur väcker lust hos eleven att gå vidare.