:

Var lever haren i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Var lever haren i Sverige?
  2. Var finns skogsharen?
  3. Var finns harar i Sverige?
  4. Hur gammal blir en skogshare?
  5. Hur sover en hare?
  6. Är skogsharen rödlistad?
  7. Var kommer skogsharen ifrån?
  8. Var trivs haren?
  9. När kom haren till Sverige?
  10. Vilken Hare är vanligast i Sverige?

Var lever haren i Sverige?

Skogsharen finns i princip i hela landet utom i utpräglade jordbruksmarker. Skogsharen byter päls som en anpassning till det nordliga klimatet. Den har därmed kamouflage i snö och på barmark.

Var finns skogsharen?

Skogsharen finns i skogsmark i hela landet, och även i jordbruksbygder i norra Sverige.

Var finns harar i Sverige?

Förekomst. Fältharen planterades in i Sverige i slutet av 1800-talet. Numera finns den i jordbruksområdena upp till sydligaste Norrland. Den finns även i gränsområden mot större skogstrakter blandade med skogsharen.

Hur gammal blir en skogshare?

Forskningsresultat från SLU visar att de flesta skogsharar blir inte gamla alls. Bara en eller två ungar av tio överlever de första tre månaderna. Har haren väl nått vuxen ålder blir de generellt två till tre år. Du kan läsa mer om skogsharen på bland annat Jägareförbundets webbsidor.

Hur sover en hare?

Hare. Det finns två hararter i Sverige. Skogsharen vilar mest hela dagen – i en jordhåla, en bergsskreva eller i snön på vintern. ... Innan den lägger sig i sin lega skuttar den stora skutt, runt där den tidigare har sprungit – fram och tillbaka – då har rovdjuren svårt att lukta sig till var haren ligger.

Är skogsharen rödlistad?

Skogshare (Lepus timidus) blev lite förvånande upptagen på den svenska rödlistan 2020.

Var kommer skogsharen ifrån?

Skogshare (Lepus timidus) - förekommer i Skandinavien, Skottland, Irland, Alperna och norra Asien.

Var trivs haren?

Skogsharen lever som namnet säger i huvudsak i skogsmarker, men dess miljötolerans är rätt hög. Den trivs även i buskvegetation, i utkanterna av öppna områden, på naturängar och stränder. Skogsharen är i rörelse och söker föda i skymningen och på natten. Sin daglega väljer den i skydd av enkel vegetation.

När kom haren till Sverige?

Den utplanteras först på Ven i Öresund 1858 och senare i Skåne, där den var utbredd redan i början av 1900-talet. Därefter spred den sig naturligt och genom nya utplanteringar genom Götaland och Svealand. Under senare delen av 1900-talet spred den sig långsamt även upp längs Norrlandskusten.

Vilken Hare är vanligast i Sverige?

Fältharen, även kallad tyskhare, är Europas vanligaste hare. Den planterades in i södra Sverige på 1800-talet och finns idag ändå upp till sydligaste Norrland. Fältharen är större än skogsharen och har även längre öron och svans.