:

Är det svårt att bli kustjägare?

Innehållsförteckning:

 1. Är det svårt att bli kustjägare?
 2. Vad krävs för att bli kustjägare?
 3. Hur lång tid tar det att bli Attackdykare?
 4. Vilka Jägarförband finns i Sverige?
 5. Vad krävs för att bli Skyttesoldat?
 6. Vad krävs för att bli röjdykare?
 7. Vad det krävs för att bli Amfibiesoldat?
 8. Vad krävs för att bli fallskärmsjägare?
 9. Vad krävs för att bli en Attackdykare?
 10. Vilka specialförband finns i Sverige?

Är det svårt att bli kustjägare?

KUSTJÄGARE OCH ATTACKDYKARE Samtliga befattningar är mycket krävande både fysiskt och psykiskt varför särskilda tester före antagning genomförs. Efter grundläggande kustjägarutbildning specialiserar man sig inom respektive befattningsområde. Dessa grupper leds av minst en specialistofficer. ... Läs mer om attackdykarna.

Vad krävs för att bli kustjägare?

För att kunna söka till kustjägarna ska man ha tjänstgjort minst 10 månader som soldat inom Försvarsmaken eller genomfört godkänd värnplikt. Man kan alltså inte bli kustjägare direkt efter genomförd 3 månaders GMU, utan måste först utbildas och bli anställd som amfibiesoldat, jägarsoldat eller motsvarande.

Hur lång tid tar det att bli Attackdykare?

Attackdykare är en befattning inom kustjägarkompaniet och attackdykarna tas ut ifrån kustjägarkompaniets personal efter särskilda tester, vilket medför att man måste ha tjänstgjort som kustjägare i minst ett år innan man kan bli attackdykare.

Vilka Jägarförband finns i Sverige?

I Sverige har det funnits (och finns) ett antal olika typer av jägarförband:

 • Fältjägare.
 • Hästjägare.
 • Lapplandsjägare (I 22)
 • Norrlandsjägare (K 4)
 • Jägarsoldat (K 3)
 • Fallskärmsjägare (FJS)
 • Kustjägare (inklusive attackdykare) (KustJS)
 • Flygbasjägare (FBJS)

Vad krävs för att bli Skyttesoldat?

Utöver din roll som skyttesoldat är du en av gruppens två fordonsförare....Semesterns längd följer din ålder.

 • Till och med det år du fyller 29 har du 28 dagar.
 • Från och med det år du fyller 30 har du 31 dagar.
 • Från och med det året du fyller 40 har du 35 dagar.

Vad krävs för att bli röjdykare?

Särskilda tester för att bli antagen till röjdykare genomförs under fyra dagar på Marinbasen i Karlskrona. Då testas din kondition, styrka och vattenvana. Du genomgår även en medicinsk undersökning under testtillfället.

Vad det krävs för att bli Amfibiesoldat?

Grundkurs Amfibie (GK Amf) genomförs årligen vid Amfibieregementet. Syftet med kursen är att vidareutbilda och träna soldater mot kategorin amfibiesoldat. Kursen genomförs under cirka 20 veckor och omfattar främst markstrid, fysisk träning, sambands-, sjukvårds- och skyddstjänst.

Vad krävs för att bli fallskärmsjägare?

Du som söker till Fallskärmsjägarskvadron ska ha genomfört en godkänd värnplikt eller grundutbildning. Du hittar lediga tjänster på webbplatsen under rekrytering. Att vara fallskärmsjägare kräver en mycket god fysisk förmåga. Därför genomgår varje sökande särskilt utformade tester under uttagningen.

Vad krävs för att bli en Attackdykare?

Om utbildningen

 • Svensk medborgarskap. ...
 • Genomfört grundutbildning om minst 9 månader med godkända betyg.
 • Godkänt betyg i: ...
 • Fullgod syn (1,0 bilateralt och 0,7 på enskilt öga)
 • Normal hörsel.
 • Fullgott färgseende (undantag mot vissa befattningar)
 • Inga allvarliga allergier.
 • Godkända resultat på tester för Kustjägare.

Vilka specialförband finns i Sverige?

Specialförband i Sverige Försvarsmaktens specialförband (FM SF) utgörs av Specialförbandsledningen (SFL) och Särskilda operationsgruppen (SOG). Dessutom finns ett antal stödjande enheter som kallas för Specialoperationsförband (FM SOF).