:

Hur många procent är muslimer i Indien?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många procent är muslimer i Indien?
  2. I vilken världsdel ligger Indien?
  3. Hur många procent av Indiens befolkning är religiösa?
  4. Vad är Indiens största religion?
  5. Vilken är den största religionen i Indien?
  6. I vilka två länder bor det idag många hinduer?
  7. Hur kom islam till Indien?
  8. Vad är det för klimat i Indien?

Hur många procent är muslimer i Indien?

Efter hinduism är islam den näst största religionen i Indien. Indien har den näst största muslimska befolkning (omkring 125 miljoner eller 12 %) i världen.

I vilken världsdel ligger Indien?

Asia India/Continent Fakta om Indien Indien, officiellt Republiken Indien, är en förbundsrepublik i södra Asien. Det är det sjunde största landet till ytan, det näst folkrikaste landet och den mest folkrika demokratin i världen.

Hur många procent av Indiens befolkning är religiösa?

Antalet trosbekännare

ReligionPersonerProcent
Alla religioner100,00%
Hinduer880,5%
Muslimer113,4%
Kristna2,3%

Vad är Indiens största religion?

I Indien är hinduismen den dominerande religionen, medan muslimerna är den klart största av en rad religiösa minoriteter.

Vilken är den största religionen i Indien?

I Indien är hinduismen den dominerande religionen, medan muslimerna är den klart största av en rad religiösa minoriteter.

I vilka två länder bor det idag många hinduer?

Som du ser på kartan är Indien det land det finns mest hinduer i världen. Drygt en miljard. I Nepal är en större del av befolkningen hinduer än i Indien, 81%. Indiens grannländer har även de en relativt stor andel hinduer.

Hur kom islam till Indien?

Religionen kom till norra delen av subkontinenten i samband med de muslimska invasionerna av regionen, varav den första påbörjades redan tio år efter Muhammeds död år 632, samt (framförallt i södra Indien) i samband med den arabiska handeln under 600-talet och 700-talet.

Vad är det för klimat i Indien?

Klimatet är mycket varierande eftersom landet är så stort. Klimatet kan delas in i två zoner, en tempererad i norr och en tropisk i söder. I norr växlar temperaturen mellan 15 grader i januari till 30-40 i maj, medan temperaturen i söder konstant ligger mellan 25 och 35 grader. Indien har omfattande miljöproblem.