:

Får parkslide?

Innehållsförteckning:

 1. Får parkslide?
 2. Finns parkslide i Norrbotten?
 3. Finns parkslide i Jämtland?
 4. Kan parkslide fröså sig?
 5. Kan man få bort parkslide?
 6. Är bergklint invasiv?
 7. Vilka växter är invasiva?
 8. Kan man utrota parkslide med Roundup?

Får parkslide?

Parkslide blir drygt två meter hög och bildar stora bestånd genom rotskott som kan sprida sig flera meter från ursprungsplantan. Växten är grov och upprätt med blad som är cirka en decimeter långa. Den blommar i september-oktober och har vita, något rödaktiga blommor som sitter i klasar i bladvecken.

Finns parkslide i Norrbotten?

Några välkända och vanliga invasiva främmande arter som finns i länet, och som inte är med på EU-listan, är blomsterlupin, vresrot, parkslide, mink och spansk skogssnigel (mördarsnigel).

Finns parkslide i Jämtland?

I Sveriges natur finns idag över 2 000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av dessa, till exempel spansk skogssnigel, jätteloka, parkslide och vresros orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning.

Kan parkslide fröså sig?

Med det vi vet idag, så finns det endast honplantor av parkslide i Sverige. Det innebär att även om parkslide blommar i september – oktober så kan den inte föröka sig med hjälp av frön. Parkslide förökar sig istället genom rot- och stamdelar. Växten har ett mycket kraftigt rotsystem.

Kan man få bort parkslide?

Parkslide är mycket svår att bekämpa och kräver ofta en kombination av insatser under ett antal år för att man ska lyckas. Genom att hugga ner växten några gånger per år kan spridningen begränsas. Studier har visat att växten tappar kraft och biomassa om den huggs ner fyra gånger per år.

Är bergklint invasiv?

Blomsterlupin, jätteloka och mårdhund är de landlevande invasiva arter som flest känner till. Parkslide har uppmärksammats mycket sista året men få kan peka ut den. Ännu mer okända är jättebalsamin och bergklint.

Vilka växter är invasiva?

Se upp! Här är 7 invasiva växter du bör utrota från tomten!

 • Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) ...
 • Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) ...
 • Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) ...
 • Parkslide (Reynoutria japonica) ...
 • Gul skunkkalla (Lysichiton americanus) ...
 • Vresros (Rosa rugosa) ...
 • Sidenört (Asclepias syriaca)
BE

Kan man utrota parkslide med Roundup?

Du ska därför inte försöka ge dig på att spruta parkslide med Roundup som du köpt i trädgårdshandeln eftersom det kommer göra allt värre. Det är också viktigt att känna till att glyfosat i stora doser är farligt för vattenlevande organismer.