:

Hur bokförs faktura?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokförs faktura?
  2. Hur bokförs en försäljning?
  3. När ska du bokföra?
  4. Är bokföring svårt?
  5. När ska ingående moms redovisas?
  6. När bokförs en inkomst?

Hur bokförs faktura?

För utgående och inkommande fakturor gäller att de först förs in i bokföringen på det datum de är utställda eller inkomna – det vill säga på fakturadagen eller ankomstdagen. I det här skedet bokförs fakturan som en kundfordran eller en leverantörsskuld. Samtidigt redovisar du också momsen.

Hur bokförs en försäljning?

Använder du kontantmetoden så ska försäljningen bokföras när kunden har betalat men använder du faktureringsmetoden så bokför du försäljningen när fakturan skickas samt när kunden betalar för fakturan.

När ska du bokföra?

Du ska löpande bokföra uppkomna affärshändelser i grundbok och huvudbok. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag, övriga affärshändelser så snart det kan ske. Det innebär att affärshändelser som inträffat under en kalendermånad ska bokföras senast under den påföljande månaden.

Är bokföring svårt?

Det behöver inte vara svårt och krångligt att själv sköta ekonomin och bokföringen. Med rätt ekonomi- och bokföringsprogram får du god hjälp. Har du svårt att hinna med bokföringen eller är osäker på vissa delar kan det vara bra att anlita en redovisningskonsult.

När ska ingående moms redovisas?

Tidpunkten för redovisning Avdrag för ingående moms får du göra i samma period som du redovisar den utgående momsen. ... Detta innebär att du ska redovisa momsen när du har betalat en faktura. I den momsdeklaration som avser sista perioden för beskattningsåret ska du även redovisa moms för obetalda fakturor.

När bokförs en inkomst?

En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.