:

Hur beskattas Direktpension vid uttag?

Innehållsförteckning:

  1. Hur beskattas Direktpension vid uttag?
  2. Hur bokförs direktpension?
  3. Vad är en direktpension?
  4. Vad skattar du för direktpension?
  5. När ska en direktpension betalas ut?

Hur beskattas Direktpension vid uttag?

Hur beskattas Direktpension för företaget och medarbetaren? Vanligtvis är inbetalningarna inte avdragsgilla utan avdragsrätten gäller när pensionen betalas ut. Då betalas också en särskild löneskatt med pensionsutbetalningarna som underlag.

Hur bokförs direktpension?

  • Hur bokförs direktpension? Som komplement eller alternativ till tjänstepension kan du välja att betala ut direktpension till dina anställda. I Bokios moderna bokföring kan du välja bokföringsmallen "Direktpension" och det bokförs då så här (med valt kostnadskonto, tex 1930 - Företagskonto):

Vad är en direktpension?

  • En direktpension är en form av tjänstepension som har pantsatts till förmån för en anställd pga utfäst pensionslöfte, ... men då även betala särskild löneskatt på de avdragna pensionskostnaderna. Vid utbetalningen är pensionen skattepliktig för den anställde.

Vad skattar du för direktpension?

  • Så skattar du för direktpension. Orsaken till den stora valfriheten med direktpension är främst att du när som helst kan avsäga dig hela eller delar av pensionslöftet som du fått av aktiebolaget. Du kan sedan föra tillbaka valfritt belopp av det avsatta pensionskapitalet till bolagets vanliga konto.

När ska en direktpension betalas ut?

  • En direktpension utbetalas under en fastställd tidsperiod där kortaste tid generellt är fem år. När en direktpension ska betalas ut kan det ske på två sätt. Vanligaste sättet är att försäkringsbolaget betalar ut ett bruttobelopp månadsvis till ditt företag.