:

Kan man göra avdrag för pensionssparande?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man göra avdrag för pensionssparande?
  2. Hur stort Pensionsförsäkringsavdrag kan du göra som privatperson i din självdeklaration?
  3. Vilket är det maximala belopp som du årligen får göra avdrag för i en privat pensionsförsäkring om du har pensionsrätt i din anställning?
  4. Vem har idag rätt att dra av för ett pensionssparande i sin inkomstdeklaration?
  5. Hur mycket kan man sätta av i tjänstepension?

Kan man göra avdrag för pensionssparande?

Från januari 2016 ändrades reglerna för att göra avdrag i deklarationen för privat pensionssparande. Det innebär att du inte längre kan göra avdrag i deklarationen för ett sparande i privata pensionsförsäkringar eller individuella pensionssparanden (IPS).

Hur stort Pensionsförsäkringsavdrag kan du göra som privatperson i din självdeklaration?

Du får göra avdrag för privat pensionssparande med upp till 35% av lönen i din inkomstdeklaration. För att du ska kunna göra avdrag måste du pensionsspara i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 476 000 kronor (2021).

Vilket är det maximala belopp som du årligen får göra avdrag för i en privat pensionsförsäkring om du har pensionsrätt i din anställning?

Du har rätt att göra avdrag till det högsta beloppet av 35 procent av dina inkomster för beskattningsåret och 10 prisbasbelopp, vilket för 2020 motsvarar 473 000 kronor. ... Om du är höginkomsttagare (månadslön på cirka 42 000 kronor och uppåt), kan det dock krävas större avsättningar än så.

Vem har idag rätt att dra av för ett pensionssparande i sin inkomstdeklaration?

Den som har inkomst av anställning och helt saknar pensionsrätt i anställning eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet har möjlighet att göra avdrag för pensionssparande. Avdrag får göras för pensionssparande i en pensionsförsäkring och i ett individuellt pensionssparkonto (IPS).

Hur mycket kan man sätta av i tjänstepension?

Vi har räknat på att 4,5 procent av lön upp till 44 375 kronor/månad (2022) sätts av till din tjänstepension. På lönedelar över 44 375 kronor sätts 30 procent av. Dessa procentsatser är jämförbara med de största kollektivavtalen.