:

Vad innebär omvänd skattskyldighet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär omvänd skattskyldighet?
  2. Vad innebär omvänd byggmoms?
  3. Hur bokföra omvänd skattskyldighet?
  4. Måste man använda omvänd moms?
  5. Vad menas med reverse charge?

Vad innebär omvänd skattskyldighet?

Normalt är det den som säljer varor eller tjänster som tar ut moms vid försäljningen och betalar in den till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som är skyldig att betala moms till staten. Här kan du läsa om vad omvänd skattskyldighet innebär när du är säljare respektive köpare.

Vad innebär omvänd byggmoms?

Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala momsen till staten. ... Det blir alltså istället det företag som säljer tjänsterna till en slutkund som ska ta ut moms av kunden.

Hur bokföra omvänd skattskyldighet?

Om omvänd skattskyldighet skall tillämpas för inköpet så kan man justera bort totalbeloppet på konto 4599 och bokföra det momspliktiga beloppet på ett konto i kontogrupp 44 (ett konto som har en momskod kopplad till sig) samt bokföra utgående och ingående moms på beloppet.

Måste man använda omvänd moms?

Du ska använda omvänd skattskyldighet om följande två villkor är uppfyllda: Du omsätter (säljer) särskilt angivna byggtjänster i Sverige. Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.

Vad menas med reverse charge?

Reverse charge EU Det betyder omvänd skattskyldighet på svenska. I praktiken innebär det att du som köpare måste beräkna och betala moms på inköpet istället för säljaren. Reverse charge infördes när EU bildades för att underlätta momshanteringen vid handel mellan länderna.