:

Hur bokförs ett presentkort?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokförs ett presentkort?
  2. Hur bokför man presentkort till anställda?
  3. Vilket konto för julklapp till anställda?
  4. Får man ge presentkort till anställda?
  5. Vilket konto för julgåvor?

Hur bokförs ett presentkort?

Presentkortet gäller en speciell vara och är därmed en så kallad enfunktionsvoucher. Därmed ska utgående moms [2610] redovisas direkt vid betalningen med 200 kr. Transaktionen ses som ett förskott från kund [2421] och där bokförs nettot 800 kr (som sedan bokas om till ett intäktskonto när presentkortet löses in).

Hur bokför man presentkort till anställda?

En kostnad för en skattepliktig förmån av presentkort redovisas tillsammans med den ingående momsen i den kontogrupp som bäst motsvarar kostnadsslaget. För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debetering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73.

Vilket konto för julklapp till anställda?

Bokför julgåva till anställda & styrelsemedlemmar Om kostnaden för julgåvorna understiger 500 kr (inklusive moms) är hela kostnaden avdragsgill. Du bokför då kostnaden på bokföringskonto 7690 Övriga personalkostnader och tar upp den moms som står på kvittot eller fakturan.

Får man ge presentkort till anställda?

Presentkort och gåvor som lämnas i pengar Gåvor som lämnas i pengar är inte skattefria. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som inte kan bytas mot pengar kan däremot vara en skattefri gåva.

Vilket konto för julgåvor?

För julgåvor gäller samma kriterier som för Representationsgåva eller Reklamgåva. Uppfyller julgåvan inte kriterierna så är de ej avdragsgilla och ska bokföras manuellt på konto 6992.