:

Hur bokföra Fackföreningsavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra Fackföreningsavgift?
 2. Vilket konto bokförs medlemsavgifter på?
 3. Hur bokföra Svenskt Näringsliv?
 4. Vad är föreningsavgifter?
 5. Hur bokförs medlemsavgifter per faktura?
 6. Vad är medlemsavgifter för föreningen?
 7. Hur bokförs serviceavgifter på konto 6982?

Hur bokföra Fackföreningsavgift?

Den ska bokföras manuellt genom att debitera på konto 2794 (Fackföreningsavgifter) och sedan vid skapandet av löner ska den anställdes lön justeras med samma summa genom att lägga till ett Nettolöneavdrag (nettolönejustering) med kommentar “Fackföreningsavgift”.

Vilket konto bokförs medlemsavgifter på?

Medlemsavgifter är ej avdragsgilla kostnader. Detta bokförskonto 6982 - Föreningsavgift, ej avdragsgill. Serviceavgifter är däremot en avdragsgill kostnad vilket innebär att den är momsbelagd. Kostnaden för serviceavgifter bokförskonto 6981 - Föreningsavgift, avdragsgill momsbelagd.

Hur bokföra Svenskt Näringsliv?

Medlemsavgifter är ej avdragsgilla kostnader. Detta bokförs på konto 6982 - Föreningsavgift, ej avdragsgill. Serviceavgifter är däremot en avdragsgill kostnad vilket innebär att den är momsbelagd. Kostnaden för serviceavgifter bokförs på konto 6981 - Föreningsavgift, avdragsgill momsbelagd.

Vad är föreningsavgifter?

 • Bokföra föreningsavgifter. Avgifter till föreningar är uppdelade på Medlemsavgifter respektive Serviceavgifter. Medlemsavgifter är ej avdragsgilla kostnader. Detta bokförs på konto 6982 - Föreningsavgift, ej avdragsgill.

Hur bokförs medlemsavgifter per faktura?

 • bokför medlemsavgifter per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast. En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Vad är medlemsavgifter för föreningen?

 • Medlemsavgifterär en ej avdragsgill kostnaddå dessa inte är förenade med en utförd prestation utan är ett sätt för föreningen att finansiera verksamheten. Eventuell moms får inte lyftas. Serviceavgifterär en avdragsgill kostnaddå du har betalat för att en tjänst ska utföras av föreningen.

Hur bokförs serviceavgifter på konto 6982?

 • Detta bokförs på konto 6982 - Föreningsavgift, ej avdragsgill. Serviceavgifter är däremot en avdragsgill kostnad vilket innebär att den är momsbelagd. Kostnaden för serviceavgifter bokförs på konto 6981 - Föreningsavgift, avdragsgill momsbelagd. Använd bokföringsmallen "Medlemsavgifter".