:

Hur bokföra man mobilabonnemang?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokföra man mobilabonnemang?
  2. Hur bokförs en mobiltelefon?
  3. Är mobilabonnemang avdragsgillt?
  4. Hur bokför man licenser?
  5. Vilket konto bokför man trängselskatt?

Hur bokföra man mobilabonnemang?

För dessa brukar man betala en fast månadskostnad och ibland även en rörlig kostnad för de samtal och sms som man gjort. Kostnader för telefon klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kostnader för telekommunikation i kontogrupp 62.

Hur bokförs en mobiltelefon?

Utgifter för mobiltelefoner bokförs i kontogrupp 12, i kontogrupp 14 eller i kontogrupp 54. Vid omvänd skattskyldighet bokförs utgiften för mobiltelefoner i kontogrupp 44, utgående och ingående moms bokförs i kontogrupp 26.

Är mobilabonnemang avdragsgillt?

Du kan göra avdrag för mobilabonnemang som är bokförda i en enskild firma om abonnemanget är nödvändigt för firmans verksamhet. Använder du abonnemanget även privat kan du behöva betala uttagsskatt om den privata användningen går att skilja från när den används i arbetet.

Hur bokför man licenser?

Utgifter för royalty/licensavgifter debiteras konto 6910 Licensavgifter och royalties (BAS 2021). För t. ex. bokförlag, konstruktionsföretag och bildbyråer bör ersättningen för upphovs- eller nyttjanderätten i stället debiteras ett konto i kontoklass 4.

Vilket konto bokför man trängselskatt?

En kostnad för skattefria trängselskatter som avser tjänstebilar bokförs normalt i kontogrupp 56 och en kostnad för skattefria trängselskatter som avser andra bilar bokförs normalt i kontogrupp 58.