:

Hur bokför man ett aktieägartillskott?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man ett aktieägartillskott?
  2. Kan ett ovillkorat aktieägartillskott återbetalas?
  3. När kan man återbetala aktieägartillskott?
  4. Är aktieägartillskott bundet eller fritt eget kapital?
  5. Hur bokförs återbetalning av aktieägartillskott?
  6. När kan man betala tillbaka aktieägartillskott?

Hur bokför man ett aktieägartillskott?

Erhållna aktieägartillskott redovisas direkt i balansräkningen mot fritt eget kapital. Ett aktiebolag får ett aktieägartillskott [2093] genom en bankkontoinsättning på 100 000 kr [1930]. Under det nya året omförs aktieägartillskottet [2093] mot balanserat resultat [2091].

Kan ett ovillkorat aktieägartillskott återbetalas?

Ett ovillkorat aktieägartillskott kan inte återbetalas utan höjer istället aktieägarens omkostnadsbelopp för aktierna. Detta har han har nytta av skattemässigt, dels vid beräkning av skattefri och lågbeskattad utdelning och dels vid en framtida kapitalvinstberäkning.

När kan man återbetala aktieägartillskott?

Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria egna kapital medger det. Aktieägarna har i regel avtalat om att på bolagsstämman rösta för att aktieägartillskotten ska betalas tillbaka innan någon annan utdelning lämnas.

Är aktieägartillskott bundet eller fritt eget kapital?

Aktieägartillskott är ett frivilligt tillskott av kapital till ett aktiebolag från dess aktieägare. ... Det kapital som lämnas som aktieägartillskott blir en del av fritt eget kapital, och alltså inte en del av aktiekapitalet. Aktieägartillskott kan vara villkorade eller ovillkorade.

Hur bokförs återbetalning av aktieägartillskott?

Lämnade aktieägartillskott skall bokföras som en ökning av det bokförda värdet för andelarna i det ägda aktiebolaget. Erhållna aktieägartillskott skall bokföras mot det egna kapitalet i ett aktiebolag. Man brukar bokföra lämnade aktieägartillskott i kontogrupp 13 och erhållna aktieägartillskott i kontogrupp 20.

När kan man betala tillbaka aktieägartillskott?

Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria egna kapital medger det. Aktieägarna har i regel avtalat om att på bolagsstämman rösta för att aktieägartillskotten ska betalas tillbaka innan någon annan utdelning lämnas.