:

Hur ofta bokförs periodiseringar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ofta bokförs periodiseringar?
 2. Vad ska man periodisera?
 3. Vad menas med Matchningsprincipen?
 4. Vad innebär periodisering av bokföringen?
 5. Hur bokförs en periodiseringsfond?
 6. Vad innebär en periodisering av resultaträkningen?
 7. Vad är en periodiserad inkomst och en kostnad?

Hur ofta bokförs periodiseringar?

En periodisering ser till att poster i resultaträkningen hamnar i den perioden de skall tillhöra. har du exempelvis en hyresfaktura som betalas under december månad vars kostnad avser januari (räkenskapsåret är i detta exempel kalenderår) ska den periodiseras så att kostnaden hamnar på januari månad och inte december.

Vad ska man periodisera?

Periodiseringar innebär att inkomster och utgifter bokförs på de perioder som de intjänats respektive förbrukats. Det innebär att genom periodisering av resultaträkningens poster hamnar inkomster och utgifter i rätt period i bokföringen, vilket ger ett mer rättvisande resultat för den aktuella perioden.

Vad menas med Matchningsprincipen?

Matchningsprincipen innebär att ett företag utifrån sina intäkter fastställer vilka kostnader man haft för att erhålla dessa intäkter, och därefter hänför dessa kostnader till samma räkenskapsår som intäkterna redovisas.

Vad innebär periodisering av bokföringen?

 • Periodisering är grundläggande bokföring. Periodiseringar innebär att inkomster och utgifter bokförs på de perioder som de intjänats respektive förbrukats. Det innebär att genom periodisering av resultaträkningens poster hamnar inkomster och utgifter i rätt period i bokföringen, vilket ger ett mer rättvisande resultat för den aktuella perioden.

Hur bokförs en periodiseringsfond?

 • En avsättning till en periodiseringsfond bokförs genom att ett konto i kontogrupp 88 debeteras och att ett konto i kontogrupp 21 krediteras. En återföring från en periodiseringsfond bokförs genom att ett konto i kontogrupp 88 krediteras och att ett konto i kontogrupp 21 debeteras.

Vad innebär en periodisering av resultaträkningen?

 • En periodisering ser till att poster i resultaträkningen hamnar i den perioden de skall tillhöra. Får du till exempel en hyresfaktura och betalar denna under december månad vars kostnad avser januari (räkenskapsåret är i detta exempel kalenderår) ska den periodiseras så att kostnaden hamnar på januari månad.

Vad är en periodiserad inkomst och en kostnad?

 • En intäkt är en periodiserad inkomst och en kostnad är en periodiserad utgift. Interimsfordringar. Interimsfordingar är förutbetalade kostnader och upplupna intäkter. Förutbetalade kostnader är tjänster och resurser så som lokalhyror som har fakturerats i förtid, alltså innan de har nyttjats.