:

Hur bokför man lån till dotterbolag?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man lån till dotterbolag?
  2. Hur bokföra lämnade koncernbidrag?
  3. Är lämnade koncernbidrag avdragsgillt?
  4. Hur bokföra en nyemission?
  5. Vad är koncernbidrag?
  6. Varför är lämnade koncernbidrag skattepliktiga?
  7. Hur redovisas lämnade koncernbidrag?

Hur bokför man lån till dotterbolag?

Om företaget lånat pengar av dig eller annan delägare ska du inte använda samma konton som om lånet kom från en bank eller ett finansinstitut. Använd istället konto 2393 (Lån från närstående personer, långfristig del). Räntan bokförs däremot likadant på konto 8410 (Räntekostnader för långfristiga skulder).

Hur bokföra lämnade koncernbidrag?

Lämnade koncernbidrag redovisas genom att ett konto i kontogrupp 28 eller 19 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 88 debeteras. Mottagna koncernbidrag redovisas genom att ett konto i kontogrupp 16 eller 19 debeteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 88 krediteras.

Är lämnade koncernbidrag avdragsgillt?

Syftet med reglerna om koncernbidrag är att skattebelastningen för en koncern inte ska vara större eller mindre än om koncernens totala verksamheten hade bedrivits i ett enda bolag. ... Lämnade koncernbidrag är skattemässigt avdragsgilla för givaren och erhållna koncernbidrag är skattepliktiga för mottagaren.

Hur bokföra en nyemission?

Man brukar bokföra nyemissioner i kontogrupp 20. En nyemission bokförs när ett beslut om en nyemission har fattats på en bolagsstämma eller när ett beslut om nyemission har fattats med bemyndigande från ett beslut som har fattats på en bolagsstämma.

Vad är koncernbidrag?

  • Koncernbidrag är en överföring mellan företag i en koncern med syfte att utjämna resultatet mellan företagen. Det är en metod som används i många koncerner för att beskatta koncernens totala resultat om vissa av bolagen går med vinst och en del av bolagen går med förlust.

Varför är lämnade koncernbidrag skattepliktiga?

  • Lämnade koncernbidrag är skattemässigt avdragsgilla för givaren och erhållna koncernbidrag är skattepliktiga för mottagaren. Det finns inga skattemässiga begränsningar för storleken på koncernbidraget och heller inga restriktioner som hindrar ett bolag att både ta emot samt ge bidrag under samma beskattningsår.

Hur redovisas lämnade koncernbidrag?

  • Lämnade koncernbidrag redovisas genom att ett konto i kontogrupp 28 eller 19 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 88 debeteras. Mottagna koncernbidrag redovisas genom att ett konto i kontogrupp 16 eller 19 debeteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 88 krediteras. Kontogrupp 19 - Kassa och bank