:

På vilket sätt blir du smartare av konditionsträning?

Innehållsförteckning:

  1. På vilket sätt blir du smartare av konditionsträning?
  2. Hur påverkas koncentration av träning?
  3. Vad händer i hjärnan när du tränar?
  4. Vad säger Aktuell forskning om konditionsträning?
  5. Vad händer med hjärtat när man tränar kondition?
  6. Vad är förklaringen till att koncentrationen blir bättre efter fysisk aktivitet kort sikt lång sikt?
  7. Vilka delar av hjärnan är det som framför allt påverkas positivt av fysisk aktivitet?

På vilket sätt blir du smartare av konditionsträning?

Forskare tror att det beror på att kroppen och hjärnan lär sig hantera stresshormoner som kortisol och att vi kan öka mängden av belöningshormonet dopamin. – Det som händer när man är ute och springer, promenerar eller är fysiskt aktiv på annat sätt är att hjärnan får mer blod, blodflödet ökar med ungefär 20 procent.

Hur påverkas koncentration av träning?

– Studier visar att tre dagars träning i veckan ger bättre koncentration, bättre minne, ökad inlärningsförmåga och ökad stresstålighet och kreativitet. ... Detta beror på att hjärnans olika lober – frontallob, nacklob och tinninglob – blir bättre kopplade till varandra av långvarig regelbunden träning.

Vad händer i hjärnan när du tränar?

När vi tränar så bildas fler kopplingar i hjärnan och de förbindelser som redan finns mellan nervceller blir starkare. Hjärnan kan beskrivas som en dator med nätverk, och att ha starka kopplingar i hjärnan hänger ihop med ett gott minne – och tvärtom. Ju mer och hårdare du tränar desto bättre för hjärnan.

Vad säger Aktuell forskning om konditionsträning?

I modern tid har forskning visat hur konditionsträning bidrar till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och andra sjukdomar som påverkar kroppen.

Vad händer med hjärtat när man tränar kondition?

När man exempelvis börjar promenera i rask takt eller utför annan aerob aktivitet stärks hjärtmuskeln, vilket betyder att det orkar pumpa runt en större mängd syrerikt blod per sammandragning och behöver då inte slå lika fort som tidigare. Hjärtats slag per minut är det samma som din puls.

Vad är förklaringen till att koncentrationen blir bättre efter fysisk aktivitet kort sikt lång sikt?

Rent konkret så är orsaken till att hjärnan fungerar bättre efter motion bland annat bättre blodtillförsel. Då får hjärnan mer syre och näring. Hjärnan kan få en femtedel mer blod när man promenerar eller springer, jämfört med när man är i vila. På lång sikt vet man att det händer mycket mer.

Vilka delar av hjärnan är det som framför allt påverkas positivt av fysisk aktivitet?

Fysisk träning hjälper oss att ta bättre beslut, genom att kopplingarna mellan hjärnans områden prefrontala kortex (omdömescentra) och amygdala (känslocentra) stärks. Det gör att prefrontala kortex i större grad kan välja vilka av våra impulsiva tankar som vi bör – eller inte bör – omsätta till handling.