:

Hur bokföra inköp av varor från EU?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokföra inköp av varor från EU?
  2. Är skattskyldig för moms endast för inköp av varor från annat EU-land eller tjänster från utlandet?
  3. Vad är inköp av varor från utlandet?
  4. Vad är det momspliktiga beloppet för inköp från andra EU-länder än Sverige?
  5. Hur får man bokföra varuinköp vid import?
  6. Vad är den normala momssatsen vid inköp från utlandet?

Hur bokföra inköp av varor från EU?

Vid ett momsfritt inköp av varor från en momsregistrerad person i ett annat EU-land än Sverige måste en redovisningsenhet bokföra varuinköpet på datumet för fakturans utfärdande om varorna har levererats, det här gäller oavsett om en redovisningsenheten tillämpar kontantmetoden eller fakturametoden för sin bokföring.

Är skattskyldig för moms endast för inköp av varor från annat EU-land eller tjänster från utlandet?

Köpa varor och tjänster från andra EU-länder När du som företagare köper en vara eller tjänst från ett företag i ett annat EU-land ska säljaren i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Du ska då själv redovisa svensk moms på dina inköp i din momsdeklaration.

Vad är inköp av varor från utlandet?

  • Inköp av varor från land utanför EU. När du köper varor från länder utanför EU kallas det för import. Om du är momsregistrerad och importerar varor till din verksamhet i Sverige ska du i regel redovisa svensk moms på importen i din momsdeklaration. Läs mer om inköp av varor från utlandet i avsnittet Inköp från utlandet.

Vad är det momspliktiga beloppet för inköp från andra EU-länder än Sverige?

  • Det momspliktiga beloppet för inköp av varor från andra EU-länder än Sverige bokförs normalt i kontogrupp 45. För att möjliggöra automatisering och inte behöva låta bokföringen styras av momsredovisningen så kan man använda sig av ett justeringskonto för omvänd moms, exempelvis konto 4599 "Justering, omvänd moms".

Hur får man bokföra varuinköp vid import?

  • Varuinköp vid import skall alltid bokföras i redovisningsvalutan och därför får man räkna om beloppet till växelkursen på fakturadagen. ... detta kan bland annat föranleda bokföring av lagerförändring, förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

Vad är den normala momssatsen vid inköp från utlandet?

  • Den normala momssatsen vid inköp av varor från utlandet (import) är 25 % men det förekommer även att momsen är 12 %, 6 % eller 0 %. En momsregistrerad person skall redovisa utgående och ingående moms på beskattningsunderlaget för importmoms (i enlighet med svenska momssatser) omräknat till redovisningsvalutan i skattedeklarationen för moms.