:

Hur bokför man inköp av varor från EU?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man inköp av varor från EU?
 2. Hur bokför man inköp av varor utanför EU?
 3. Vad är monetärt tullvärde?
 4. Hur bokför man inköp från Kina?
 5. Hur betalar säljaren för import av varor?
 6. Hur får man bokföra varuinköp vid import?
 7. Vad gäller import av varor från länder utanför EU?

Hur bokför man inköp av varor från EU?

Det momspliktiga beloppet för inköp av varor från andra EU-länder än Sverige bokförs normalt i kontogrupp 45. För att möjliggöra automatisering och inte behöva låta bokföringen styras av momsredovisningen så kan man använda sig av ett justeringskonto för omvänd moms, exempelvis konto 4599 "Justering, omvänd moms".

Hur bokför man inköp av varor utanför EU?

Inköp av varor från land utanför EU

 1. Du skapar en ny utbetalningspost genom att välja Löpande rutiner - Kassabok - Ny utbetalning. ...
 2. När du ska registrera inköp av varor från annat land väljer du Övriga utgifter under Typ av utbetalning och markerar sedan rutan Inköp från utlandet.

Vad är monetärt tullvärde?

Vad är det monetära tullvärdet? Det monetära tullvärdet är detsamma som det tullvärde som deklarerats med kod A00. I de fall tull tas ut som en procentsats på tullvärdet kommer samma tullvärde alltså att deklareras två gånger.

Hur bokför man inköp från Kina?

Utgiften vid varuinköp från utlandet (import) skall redovisas som "Beskattningsunderlag vid import" i ruta 50 i skattedeklarationen för moms.

Hur betalar säljaren för import av varor?

 • Vid import av varor är det vanligast att säljaren ordnar med frakt och försäkring men att köparen får betala säljaren för det här via leverantörsfakturan. Ett inköp via nedladdning från Internet räknas som inköp av tjänst då ingen fysisk vara levereras.

Hur får man bokföra varuinköp vid import?

 • Varuinköp vid import skall alltid bokföras i redovisningsvalutan och därför får man räkna om beloppet till växelkursen på fakturadagen. ... detta kan bland annat föranleda bokföring av lagerförändring, förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

Vad gäller import av varor från länder utanför EU?

 • Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige. En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU.